Танилц: Ховд аймагт 2020 онд батлагдсан төсөв

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 11,797.8 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 29.0 аувь, нийт зарлагын дээд хэмжээг 13,872.6 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 34.1 хувь, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл -2,074.7 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 5.1 хувийн алдагдалтай төсөв баталлаа.

2020 оны төсвийн жилд Ховд аймагт Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүжийн дэмжлэгийг 11,004.2 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс ОНХС-д оолгох орлогын шилжүүлэг 10,090.1 сая төгрөг, ОНХС-аас санхүүжих урсгал зарлага  533.1 сая төгрөг байхаар батлагджээ.

2020 онд Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс Ховд аймгийн сумдын ОНХС-д олгох дэмжлэг 205,887.2 сая төгрөг, урамшуулал 22,391.9 байхаар төсвийн төсөлд батлагджээ.

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

Санхүүжих дүн

Эхлэх

Дуусах

1

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Зэрэг сум/

2019

2020

1,250.0

650.0

2

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

3

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Эрдэнэбүрэн сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

4

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2019

2020

2,500.0

2,000.0

5

Багийн төвийн барилга /Ховд, Буянт, Цагаан бургас баг/

2020

2021

250.0

150.0

6

Цаг уурын өртөөний барилга /Ховд, Мөст сум/

2020

2020

100.0

100.0

7

Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2020

4,383.3

883.3

8

Залуусын орон сууцны хорооллын дэд бүтэц

2019

2020

2,000.0

350.0

9

Сумын төвийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээ /цэвэр, бохир ус болон дулаан, дулааны эх үүсвэр/ /Ховд, Булган сум/

2019

2020

6,200.0

4,600.0

10

Халуун усны барилга /Ховд, Алтай сум/

2020

2020

150.0

150.0

11

Халуун усны барилга /Ховд, Манхан сум/

2020

2020

150.0

150.0

12

Халуун усны барилга /Ховд, Мөст сум/

2020

2020

150.0

150.0

13

Халуун усны барилга /Ховд,Үенч сум/

2020

2020

150.0

150.0

14

Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/

2019

2020

5,000.0

2,500.0

15

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Ховд, Алтай сум/

2019

2020

3,000.0

2,000.0

16

Сургуулийн спорт заалын барилга /Ховд, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/

2019

2020

1,100.0

600.0

17

Сургуулийн спорт заалны барилга /Дуут сум/

2019

2020

850.0

650.0

18

Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан баг, 10 дугаар цэцэрлэг

2020

2021

1,251.7

250.0

19

Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /Ховд, Жаргалант сум, 9 дүгээр цэцэрлэг/

2020

2021

2,000.0

1,000.0

20

Цэцэрлэгийн барилга 320 ор /Ховд, Булган сум/

2020

2021

2,800.0

590.0

21

Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Дуут сум/

2020

2020

250.0

250.0

22

Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Зэрэг сум/

2020

2022

287.0

287.0

23

Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Мянгад сум/

2020

2021

200.0

100.0

24

Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Цэцэг сум/

2020

2020

472.0

472.0

25

Боловсрол, соёл, спортын салбарын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл /Ховд, Булган сум

2020

2021

240.0

150.0

26

Соёлын төвийн барилга 240 суудал /Ховд, Буянт сум/

2019

2020

1,200.0

600.0

27

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Ховд, Ховд сум/

2020

2020

100.0

100.0

28

Спорт заалны барилга /Ховд, Мянгад сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

29

Спорт заалны барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/

2020

2021

800.0

200.0

30

Спорт заалны барилга 250 суудал /Ховд, Дарви сум/

2020

2021

1,300.0

300.0

31

Спорт заалны барилга 250 суудал /Ховд, Цэцэг сум/

2020

2021

1,300.0

241.0

32

Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/

2019

2020

2,100.0

1,300.0

33

Сумын төвийн хатуу хучилттай зам 4,6 ки /Ховд, Цэцэг сум/

2019

2020

3,473.0

2,473.0

34

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичигт баг/

2020

2021

913.0

150.0

35

Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум

1019

2020

600.0

250.0

36

Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум

1019

2020

600.0

250.0

37

Авто замын засвар шинэчлэл /Ховд, Чандмань/

2020

2020

500.0

500.0

38

Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/

2020

2021

1,500.0

200.0

39

Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2020

5,000.0

1,330.0

40

Ахуй үйлчилгээний төвийн барилгын их засвар /Ховд, Дөргөн сум/

2020

2020

500.0

500.0

41

Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Үенч сум хүртэл 35 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Үенч дэд станц /Ховд, Үенч сум/

2019

2020

21,183.6

16,183.6

42

Хүүхдийн эмнэлгийн барилга 50 ор /Ховд, жаргалант сум/

2018

2020

5,019.7

2,259.8

43

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Алтай сум/

2020

2021

694.1

200.0

44

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Ховд, Ховд сум

2020

2020

270.0

270.0

 

Нийт

 

 

 

46,990.0

Мөн Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн 189 км авто замыг бүрэн ашиглалтад оруулж, төслийн үлдэгдэл зардлыг шилжүүлэх юм.

 

Г. Энхжаргал

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд