Усны машин нийлүүлэх тендерт БОХИРЫН МАШИН нийлүүлжээ

Авлигатай тэмцэх газрын Ховд аймагт ажиллаж байгаа Ажлын хэсэг иргэний гомдлын дагуу тус аймгийн Жаргалант сумын Сум хөгжүүлэх сангаас 29.8 сая төгрөгийг Хот тохижуулах газарт усны машин худалдан авах тендерийн гүйцэтгэлийн асуудлыг хянан шалгав.

Уг тендерт шалгарсан нэр бүхий компанийн нийлүүлсэн автомашиныг шалгахад 1999 онд үйлдвэрлэсэн тусгай зориулалтын буюу бохирын автомашин байсан ба тендерт зарлагдсан усны автомашинаас өөр зориулалтын авто машин худалдан авч хууль зөрчсөн асуудлыг Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг үргэлжлүүлэн шалгаж байна.

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд