НИЙТИЙН СОНСГОЛД УРЬЖ БАЙНА

Аймгийн ИТХ болон Ховдын толь ТББ-аас “Төсвийн ил тод байдал, иргэдийн оролцоо – зарим хууль тогтоомжийн хэрэгжилт” сэдэвт нийтийн сонсголыг, Нийтийн сонсголын тухай хуулийн дагуу 2018 оны 11 сарын 23-ны  14.00 цагаас Ховд аймгийн нутгийн удирдлагын ордны хуралдааны их танхимд зохион байгуулна.

Уг сонсголд аймаг сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчид, нутгийн захиргааны болон холбогдох байгууллагад ажиллаж буй төрийн албан хаагчид, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус болон бусад хэвшлийн байгууллагуудын удирдлага, ажиллагсад, иргэд, олон нийтийг хүрэлцэн ирж оролцохыг урьж байна.   

д/д

Үйлажиллагаа

Цаг

Хариуцах

1

ИТХ-ын дарга, удирдлага үг хэлнэ

14.00-14.10

Аймгийн ИТХ-ын дарга, ажлын алба

2

Нийтийн сонсголын зорилго, учир холбогдол, хуулийн үндэслэлийн тухай товч танилцуулга

14.10-14.30

Ховдын толь ТББ-ын тэргүүн

3

Төсвийн үйл явц, иргэдийн оролцоо, ил тод байдал

14.30-14.55

Ил тодын буухиа төслийн баг

4

Санал

14.55-15.00

Зохион байгуулагчид

 

 

 

 

5

Ховд аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны зарим хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт, санал сонгон шалгаруулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнд хийж буй хяналт,үнэлгээний мэдээлэл

15.00-15.40

Ил тодын буухиа төслийн баг

6

Санал

15.40-15.50

Зохион байгуулагчид

7

Сонсгол зохион байгуулагчийн дүгнэлт, тайлбар

15.50-16.10

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд