Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаr байна. Зарыг зураг руу орж үзнэ үү ! 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд