ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ "ГОВИЙН ЧОНО" ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ, ДАДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛҮҮД

 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

“ Говийн чоно-2018” сургалт, дадлага сургууль зохион байгуулах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 8 дугаар зүйлийн 8.3.7, 8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.3.1, 29 дүгээр зүйлийн  29.1.1, 30 дугаар зүйлийн 30.1.3, 30.1.16, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл 16.4.5, 16.5.5-д заасныг тус тус үндэслэн, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1 дэх хэсгийн 1.2.24 дэх заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ТУШААХ нь:

            1.АНУ-ын Элчин сайдын яам, Номхон далайн цэргийн командлалтай хамтран “Говийн чоно-2018” гамшгийн хор уршгийг арилгах уламжлалт олон улсын сургалт, дадлага сургуулийг 2018 оны 05 дугаар сарын 28-наас 06 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд Баруун бүсийн төв Ховд аймагт зохион байгуулсугай.

            2.Сургалт, дадлага сургуулийг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, оролцогчдын нэрийг хоёрдугаар, хөтөлбөрийг гуравдугаар, шаардагдах зардлын тооцоог дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

            3.Сургалт, дадлага сургуульд шаардагдах 21844750 (хорин нэгэн сая найман зуун дөчин дөрвөн мянга долоон зуун тавь) төгрөгийг зохих зардлаас гаргахыг Санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтын газар (дэд хурандаа Я.Гантөмөр)-т зөвшөөрсүгэй.

            4.Тээврийн хэрэгслийн техникийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллахыг Хангалт үйлчилгээний анги (хурандаа Ё.Бямбасүрэн)-д даалгасугай.

  1. Сургалт, дадлага сургуулийн дүнг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын дарга (хурандаа Д.Батсайхан)-д даалгасугай.

ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                          Т.БАДРАЛ

                                                                           

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын ...-ны өдрийн ...дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

АЖЛЫН ХЭСЭГ 1

(Бэлтгэл ажлыг хангах, сургалт, дадлага сургуулийг зохион  байгуулах 2018 оны 05 дугаар сарын 24-нөөс 06 дугаар сарын 10-ныг дуустал)

  1. Ажлын хэсгийн ахлагч:

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Д.Мөнхбат

  1. Гишүүд:

- Гал түймэртэй тэмцэх газрын гал унтраах хэлтсийн дарга, хошууч Г.Галбадрах

- Бодлого төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын стратеги бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, хошууч М.Батмөнх

- Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад Г.Энхцолмон

  1. Жолооч

- Хангалт үйлчилгээний ангийн жолооч, ахлах ахлагч Б.Мөнхжих

АЖЛЫН ХЭСЭГ 2

(Сургалт, дадлага сургуулийг зохион  байгуулах 2018 оны 05 дугаар сарын 26-наас 06 дугаар сарын 10-ныг дуустал)

  1. Ажлын хэсгийн ахлагч:

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын дарга, хурандаа Д.Батсайхан

  1. Гишүүд:

- Бодлого төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын гадаад харилцааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Г.Ган-Эрдэнэ           

- Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын гамшгаас хамгаалах сургалт,  хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Б.Отгон

- Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын олон нийттэй харилцах төвийн мэргэжилтэн, дэд ахлагч Б.Цэнд

  1. Жолооч

- Хангалт үйлчилгээний ангийн жолооч, ахлах ахлагч Ч.Чинбаатар

АЖЛЫН ХЭСЭГ 3

(Сургалт, дадлага сургуулийг удирдах, зохион байгуулах 2018 оны 06 дугаар сарын 02-ноос 06 дугаар сарын 10-ныг дуустал)

  1. Сургалт, дадлага сургуулийн удирдагч:Тэргүүн дэд дарга, бригадын генерал Г.Ариунбуян
  1. Гишүүд:

- Гамшгийн шуурхай удирдлагын газрын мэргэжлийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Ж.Дамдинсүрэн

- Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа Д.Бат-Эрдэнэ

-  Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн газрын хүнсний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад Г.Чулуунбаатар

- Давтан сургалт, сэргээн заслын төвийн дарга, хошууч Ц.Уранчимэг

---оОо---­

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын

2018 оны 05 дугаар сарын ...-ны өдрийн

...дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ОРОЛЦОГЧДЫН НЭРС

Байгууллага

Тоо

Оролцогчдын

Нэр

Албан тушаал

Нэг. Онцгой байдлын байгууллага

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Удирдлага

1

Т.Бадрал

Дарга

1

Г.Ариунбуян

Тэргүүн дэд дарга

Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллий төв

1

Х.Энхнасан

Мэргэжилтэн

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газар

6

Д.Батсайхан

Газрын дарга

Д.Мөнхбат

Хэлтсийн дарга

Д.Бат-Эрдэнэ

Ахлах мэргэжилтэн

Г.Энхцолмон

Мэргэжилтэн

Б.Отгон

Мэргэжилтэн

Б.Цэнд

Мэргэжилтэн

Гамшгийн шуурхай удирдлагын газар

1

Ж.Дамдинсүрэн

 

Хэлтсийн дарга

 

Гал түймэртэй тэмцэх газар

1

Г.Галбадрах

Хэлтсийн дарга

Бодлого зохицуулалт хамтын

ажиллагааны газар

1

М.Батмөнх

Ахлах мэргэжилтэн

Улсын нөөц хүмүүнлэгийн тусламжийн газар

1

Г.Чулуунбаатар

Мэргэжилтэн

Давтан сургалт, сэргээн заслын төв

1

Ц.Уранчимэг

Дарга

Аврах тусгай анги

17

 

М.Мөнхөө

Штабын дарга

Х.Сумъяа

ССХ Албаны дарга

Г.Чинболд

АА Мэргэжилтэн

Т.Баяраа

ЭХА Салбарын захирагч

Д.Батчулуун

Аврах бүлгийн дарга

П.Дэлгэрсайхан

АА Зааварлагч

Ж.Баяртогтох

АА Зааварлагч

Б.Амаржаргал

Аврагч

О.Шүхэрбаяр

Аврагч

Ч.Бямбадорж

Аврагч

Д.Давхарбаяр

Аврагч

Л.Нямдаваа

Аврагч-жолооч

Д.Даваажав

Аврагч-жолооч

Д.Батсүмбэр

Нисэх төхөөрөмжийн техникч

Э.Баярбат

Шүхэрчин, нисэх төхөөрөмжийн нисэгч

Г.Хишигдэлгэр

Эмч, эмнэлгийн зааварлагч

Б.Цэрэнчимэд

Аврагч, химичин

 

Эрэлч нохойн алба

5

Ш.Отгонжаргал

Албаны дарга

Б.Ерөөлт

Сургагч багш

С.Ууганбаяр

Мал, амьтаны эмч

Ц.Нямбаяр

Нохой хөтлөгч

Б.Дэлгэрсайхан

Нохой хөтлөгч

2

Хууль сахиулах их сургуулийн Онцгой байдлын сургууль

1

У.Ганхөлөг

Захирал

3

 

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

Удирдлага

 

 

Нийслэлийн Аврах анги-105

 

 

 

 

 10

 

 

 

Ж.Чүлтэмсүрэн

Газрын дарга

Б.Мягмардорж

Дэд дарга, ГШУХ-ийн дарга

Ж.Дамбадаржаа

Штабын дарга

А.Амгаланбаатар

Бүлгийн дарга

М.Болдбаяр

Аврагч

Ц.Наранбаатар

Аврагч

С.Алтангэрэл

Аврагч

    Т.Тамир

Аврагч

Б.Дэмбэрэл

Аврагч

Э.Энхсүх

Жолооч-холбоочин

Хоёр. Яам, агентлаг, бусад байгууллагууд

4

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба

1

Д.Энхсайхан

Ахлах референт

5

Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл

2

А.Батсайхан

Нарийн бичгийн дарга

Л.Энхбаяр

Ахлах мэргэжилтэн

6

Батлан хамгаалах яам

1

Ц.Бурмаа

СБТГ-ын мэргэжилтэн

7

Эрүүл мэндийн яам

1

Н.Отгонжаргал

ТШУТөвийн мэргэжилтэн

8

Барилга, хот байгуулалтын яам

1

Б.Амартүвшин

Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн

9

Эрчим хүчний яам

1

Б.Мөнхчулуун

ББАБӨЗММДС Гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

10

 

Зэвсэгт хүчний жанжин штаб

Стратеги бодлого төлөвлөлтийн газар

5

М.Батсуурь

Цэргийн дайчилгааны газрын ахлах мэргэжилтэн

 

Ажиллагааны удирдлагын газар

А.Балжинням

Ахлах мэргэжилтэн

Агаарын цэргийн командлал

Д.Түвшинсайхан

Улсын нисэхийн хэлтсийн сургалт үнэмлэх гэрчилгээжүүлэх албаны дарга

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар

Л.Ганчимэг

ХЗМХХэлтсийн ХЭА улсын байцаагч

Ар талын газар

Г.Мөнхжаргал

Экологийн албаны дарга

11

Хил хамгаалах ерөнхий газар

1

Л.Цогтжаргал

Хилийн албаны хэлтсийн ахлах офицер

12

Тагнуулын ерөнхий газар

1

С.Анхбаяр

Ховд аймаг дахь Тагнуулын газрын дарга

13

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

1

Ч.Даваажав

НББЗХ-ийн ХААГБАБ хариуцсан инженер

14

Цагдаагийн ерөнхий газар

2

П.Энхтогтох

ОНАБХГ-ын дарга

Ч.Батхүү

Ахлах мэргэжилтэн

15

Одон орон, геофизикийн судалгааны хүрээлэн

1

С.Загдсүрэн

Ховд салбарын эрхлэгч

16

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

1

Э.Алтансүх

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

17

Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газар

3

А.Дашням

Газрын дарга

А.Мөнхбат

ГХТББХАхлах мэргэжилтэн

Б.Ганзориг

АЗДТГазрын дарга

Гурав. Баруун бүсийн аймгуудын Онцгой комисс, Онцгой байдлын газар

18

Ховд аймгийн 

 

Онцгой комисс

27

Д.Галсандондог

Засаг дарга

Ш.Батсүх

Засаг даргын орлогч

Ч.Уранчимэг

Засаг даргын орлогч

Б.Ганболд

Тамгын газрын дарга

Б.Баярсүх

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Б.Мөнхбат

Хууль зүйн хэлтсийн дарга

С.Анхбаяр

Тагнуулын газрын дарга

Ц.Ганболд

Цагдаагийн газрын дарга

Н.Эрдэнэчулуун

Цэргийн штабын дарга

Ш.Пүрэвхүү

Хүнс, хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газрын дарга

Ц.Мягмарсүрэн

Эрүүл мэндийн газрын дарга

А.Энхзаяа

Цаг уур орчны шинжилгээний газрын дарга

М.Пүрэвхүү

Боловсрол соёлын газрын дарга

П.Эрдэнэчулуун

Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

М.Болдбаатар

Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн захирагч

С.Лхагвасүрэн

Мэдээлэл сүлжээ ТӨК

Э.Дөлбадрах

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга

Б.Одонпүрэв

Улаан Загалмайн хороо

Б.Баяржаргал

Зооноз өвчин судлалын төв

Б.Амаржаргал

Бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийн захирал

Л.Батбаяр

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга

Ш.Арстан

Цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК-ны дарга

М.Отгонханд

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Л.Билэгдэмбэрэл

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын дарга

н.Төмөр-Очир

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга

Н.Ирэхзаяа

Авто тээврийн төвийн дарга

Г.Жаргал

Олон улсын нисэх буудлын дарга

Ховд аймгийн

Онцгой байдлын газар

 

 

11

Б.Алтанбадралт

Газрын дарга

Г.Нэргүй

ГХТББХ ахлах мэргэжилтэн

Д.Очирбадам

ГХУХА Байцаагч

П.Бямбадорж

ГХУХ Байцаагч

Ч.Баатарсүх

Газрын орлогч, УС Тасгийн дарга

Б.Ганзориг

ГТУА-48 дугаар Ангийн захирагч

Б.Одгэрэл

АССУСАХ Мэргэжилтэн

О.Батдорж

УНС-ын дарга

Б.Батбилэг

Хэлтсийн дарга

Б.Азжаргал

АССУСАХ Мэргэжилтэн

Ц.Чунагсүрэн

Тэс сум, ГТУА 70 дугаар Ангийн захирагч

Ховд аймгийн

Сумдын Засаг дарга

17

Ц.Ганданповрон

Жаргалант сум

Б.Энхбаяр

Алтай сум

Б.Амгаланбадрах

Булган сум

Ч.Нэргүй

Буянт сум

Д.Түмэндэмбэрэл

Дарви сум

Т.Заяа

Дөргөн сум

А.Энхбаяр

Дуут сум

Д.Октябрь

Зэрэг сум

П.Мөнхбат

Манхан сум

Б.Сугарбат

Мөст сум

Б.Батболд

Мөнххайрхан сум

Б.Даваадорж

Мянгад сум

Э.Уртнасан

Үенч сум

Ш.Ерболат

Ховд сум

Ж.Мөнхзориг

Цэцэг сум

Б.Галбадрах

Чандмань сум

У.Цэрэнтогтох

Эрдэнэбүрэн сум

19

Завхан аймаг

Онцгой комисс

3

Л.Лхамсүрэн

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Т.Мөнхбаатар

Улиастай сумын ЗДТГ-ын дарга

Ч.Дэмчигсүрэн

ЭМГ-ын дарга

Онцгой байдлын газар

10

Ө.Болд

Газрын дарга

Х.Баярсайхан

ГХТББХ ахлах мэргэжилтэн

С.Ганзориг

АССУСАХ мэргэжилтэн

Т.Мижиддорж

ЭХА Бүлгийн дарга

Г.Маналжав

Химичин аврагч

Г.Нармандах

Аврагч-гал сөнөөгч

М.Эрдэнэмөнх

Аврагч- гал сөнөөгч

Т.Цэнд-Аюуш

Аврагч- гал сөнөөгч

С.Бадам-Очир

Аврагч- гал сөнөөгч

Б.Балдандорж

Жолооч

 

20

 

 

 

 

 

 

Увс аймаг

Онцгой комисс

3

С.Батжаргал

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Н.Батбуян

Улаангом сумын ЗДТГ-ын дарга

Б.Доржготов

Нэгдсэн эмнэлгийн дарга

Онцгой байдлын газар

11

 

Б.Баттулга

Газрын дарга

Е.Жанибек

Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч

Л.Долгормаа

АССУСАХ Мэргэжилтэн

Б.Түвшинжаргал

ЭХА Бүлгийн дарга

Н.Даваа

Аврагч-химичин

Ц.Чинзориг

Аврагч-тэсэлчгээчин

О.Эрдэнэцогт

Аврагч-усчин

Д.Батмөнх

Шуурхай албаны жолооч

Л.Энхтуяа

Аврах бүлгийн жолооч

Д.Бат-Амгалан

Жолооч

Б.Мөнгөнзул

Аврагч-гал сөнөөгч

21

Баян-Өлгий аймаг

Онцгой комисс

3

Х.Тилеген

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Ш.Бахытжан

Өлгий сумын ЗДТГ-ын дарга

С.Айгүл

ЭМГ-ын дарга

Онцгой байдлын газар

8

С.Пүрэвсамдан

ОБГ-ын дарга

Х.Ургац

АССУСАХМэргэжилтэн

А.Алмасбек

ЭХАБүлгийн дарга

Ө.Закерия

Шуурхай албаны жолооч

Г.Ганзориг

Аврагч-тэсэлгээчин

А.Асанбек

Аврагч-химичин

Т.Берген

Аврагч-холбоочин

Б.Күнтуган

Аврагч-усчин

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Говь-Алтай аймаг

Онцгой комисс

3

Ч.Бат-Эрдэнэ

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Ш.Дагва

Есөнбулаг сумын Засаг дарга

Ц.Туяа

Эрүүл мэндийн газрын дарга

Онцгой байдлын газар

 

 

10

Ш.Ган-Эрдэнэ

Газрын дарга

Ц.Лувсанжамц

ГХТББХАМ,ГХУХАБ

Б.Батдорж

АССУСАХМ

Н.Хүрэлсүх

ЭХА Бүлгийн дарга

Б.Баяртогтох

Усчин-аврагч

Ч.Мягмардорж

Аврагч-тэсэлгээчин

Ц.Доржготов

Аврагч-жолооч-холбоочин

М.Алтансүх

Аврагч-химичин

Т.Алтангэрэл

Аврагч-гал сөнөөгч

Ж.Энхбат

Аврагч-гал сөнөөгч

НИЙТ

174

 

 

Дөрөв. Монгол Улс дахь Олон улсын байгууллага

23

Монголын Улаан Загалмай нийгэмлэг

5

Н.Болормаа

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Б.Даваажаргал

Хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Ш.Мөнгөнтуяа

Гамшгийн менежментийн багийн ахлагч

П.Амарзаяа

Гамшгийн менежментийн багийн ажилтан

Ч.Ундрам

Төлөвлөлт, хяналт үнэлгээ, тайлагналт хариуцсан ажилтан

24

Дэлхийн Зөн Монгол олон Улсын байгууллага

3

Б.Ванчиндорж

Хүмүүнлэгийн Онцгой байдлын Үндэсний зохицуулагч

Н.Өлзиймаа

Хүмүүнлэгийн Онцгой байдлын мэргэжилтэн

Д.Болатбэк

Баян-Өлгий ОНХ-ын менежер

25

Японы хүүхдийг ивээх сан

2

М.Хулан

Хэвлэл, мэдээлэл, сурталчилгаа, олон нийт хариуцсан менежер

Г.Ариунжаргал

Худалдан авалт, ложистикийн ажилтан

26

НҮБ-ын Суурин төлөөлөгчийн газар

1

Т.Алтансувд

Зохицуулалтын ажилтан

27

Мэрси Кор ОУБ

5

Г.Энхцэцэг

Хөтөлбөрийн захирал

Б.Энхтуяа

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөрийн менежер

Б.Алтаншагай

Үйл ажиллагааны менежер

Б.Билгүүн

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөрийн ажилтан

Б.Батсүх

Ховд аймгийн зохицуулагч

28

Пипл Ин Нид

1

Лаурэл Хансон

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөрийн менежер

29

Адра Монгол ОУБ

1

Г.Гантулга

Хүнсний аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн зөвлөх

30

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

1

О.Ариунтуяа

Техникийн ажилтан

31

Каритас Чех ОУБ

1

Бруно Нето

Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн

32

Каритас Монгол ОУБ

2

М.Гийхнаран

Хөтөлбөрийн ажилтан

С.Тэгшбаяр

33

Австралийн Элчин сайдын яам

2

Жулиана Каррол

1 дүгээр нарийн бичгийн дарга бөгөөд консул

Я.Ижилмөрөн

Консулын ажилтан

34

Канадын Элчин сайдын яам

1

Д.Цэндмаа

Консулын ажилтан

35

Францын Элчин сайдын яам

1

Дэд хурандаа Фрэдэрик Ломм

Иргэний хамгаалалтын асуудал хариуцсан бүсийн зөвлөх

ДҮН

26

 

 

НИЙТ

202

 

 

                         

 

 

 

 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын

2018 оны 05 дугаар сарын ...-ны өдрийн

...дүгээр тушаалын гуравдугаар хавсрал

СУРГАЛТ, ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

2018 оны 05 дугаар сарын 28-31. Дадлага, сургууль, туршлага.  “Даваа гариг” солилцох үйл ажиллагаа

(Үндсэн үйл ажиллагааны өмнөх болон, зэрэгцээ үйл ажиллагааны хөтөлбөр)

Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Байршил

05 дугаар сарын 28-аас 06 дугаар сарын 07-нд

09:00 – 16:30

Эрэлч нохойн арчилгаа, нохой хөтлөгчийн сургалт

Улаанбаатар

05 дугаар сарын 28-аас 05 дугаар сарын 30-нд

09:00 – 16:30

Сургагч багш бэлтгэх сургалт

Ховд аймаг

05 дугаар сарын 31-ээс 06 дугаар сарын 02-нд

09:00 – 16:30

Нуранги, давчуу орон зайд аврах ажиллагаа явуулах сургалт, дадлага, сургууль

Ховд аймаг

06 дугаар сарын 03-аас 06 дугаар сарын 05-нд

09:00 – 16:30

Урсгал уснаас аврах ажиллагааны сургалт, дадлага, сургууль

Ховд аймаг (Ховд гол)

09:00 – 16:30

Уулын эрэн хайх, аврах ажиллагааны сургалт, дадлага сургууль

Ховд аймаг (Тусгай тоноглолоор төхөөрөмжлөгдсөн уулын сургалтын талбай)

06 дугаар сарын 04-өөс 06 дугаар сарын 07-нд

09:00 – 16:30

Эрүүл мэндийн чиглэлийн сургалт

Ховд аймгийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

09:00 – 16:30

Эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр сургалт

Ховд Их сургууль

 

2018 оны 06 дугаар сарын 04                       Нээлтийн арга хэмжээ                             

Даваа гариг                                                      Онолын сургалт

Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Байршил

08:00 – 08:30

Оролцогчдыг бүртгэх

Нутгийн удирдлагын ордон

(гарын авлага, мандат олгох)

08:30 – 09:30

Нээлтийн арга хэмжээ

/Тусгай хөтөлбөрийн дагуу/

Төв талбай

/Ард-Аюушийн талбай/

09:20 – 09:40

Дурсгалын зураг татуулах

Төв талбай

/Нутгийн удирдлагын ордны урд талд/

09:40 – 10:00

Завсарлага

Нутгийн удирдлагын ордон

10:00 – 10:15

Хөтөлбөр танилцуулах

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд

10:15 – 12:15

Илтгэл

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд

12:15 – 13:00

Өдрийн хоол

Нутгийн удирдлагын ордон

13:00-14:30

Илтэл

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд

14:30-14:50

Завсарлага

Нутгийн удирдлагын ордон

14:50-16:20

Илтгэл

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд

 

2018 оны 06 дугаар сарын 05  

Мягмар гариг                            Туршлага солилцох сургалт

 

Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Байршил

08:00 – 08:15

Хөтөлбөр танилцуулах

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

08:15 – 10:15

Илтгэл

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

10:15-10:40

Танилцуулга

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

10:40-11:00

Завсарлага

Нутгийн удирдлагын ордон

11:00-12:15

Танилцуулга 1

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

12:15-13:00

Өдрийн хоол

Нутгийн удирдлагын ордон

13:00 – 14:10

Танилцуулга 2

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

14:10-14:30

Завсарлага

Нутгийн удирдлагын ордон

14:30-16:00

Танилцуулга 3

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

16:00-16:50

Танилцуулгын дүгнэлт

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

16:50-17:00

Хөтөлбөр танилцуулах

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

 

2018 оны 06 дугаар сарын 06  

Лхагва гариг                              Штабын дадлага, сургууль

 

Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Байршил

08:00 – 08:15

Хөтөлбөр танилцуулах

Хүүхдийн ордон

08:15 – 08:45

Штабын дадлагын танилцуулга

Хүүхдийн ордон

08:45 – 12:00

Штабын дадлага, сургууль (Өгөгдсөн цагийн байдлын дагуу ажиллах)

Хүүхдийн ордон

12:00 – 13:00

Өдрийн хоол

Хүүхдийн ордон

13:00 – 16:00

Штабын дадлага, сургууль

Хүүхдийн ордон

16:00 – 16:50

Штабын дадлага, сургуулийн дүгнэлт

Хүүхдийн ордон

16:50 – 17:00

Хөтөлбөр танилцуулах

Хүүхдийн ордон


2018
оны 06 дугаар сарын 07  

Пүрэв гариг                                Штабын дадлага, сургууль

 

Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Байршил

08:00 – 08:15

Хөтөлбөр танилцуулах

Хүүхдийн ордон

08:15 – 08:45

Штабын дадлагын танилцуулга

Хүүхдийн ордон

08:45 – 12:00

Штабын дадлага, сургууль

Хүүхдийн ордон

12:00 – 13:00

Өдрийн хоол

Хүүхдийн ордон

13:00 – 16:00

Штабын дадлага, сургууль

Хүүхдийн ордон

16:00 – 16:50

Штабын дадлага, сургуулийн дүгнэлт

Хүүхдийн ордон

16:50 – 17:00

Хөтөлбөр танилцуулах

Хүүхдийн ордон


2018
оны 06 дугаар сарын 08  

 “Баасан гариг                             Хэлэлцүүлэг, үзүүлэх сургууль, дадлага

Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Байршил

09:00 – 12:00

Хэлэлцүүлэг

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

12:00 – 13:00

Өдрийн хоол

Нутгийн удирдлагын ордон

13:00 – 16:00

Дүгнэлт

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

16:00 – 17:00

Нэгдсэн дадлага  сургууль

Аймгийн төвд (Дутуу баригдсан барилгад)

17:00 – 18:30

Хаалт

Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхим

18:30 – 21:00

Хүлээн авалт

Ресторан

22:00 – 23:00

Туяат тоо

Төв талбай

/Ард-Аюушийн талбай/

 

---оОо---­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд