Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

By: Admin
2021-03-10
0
34
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа     ТШ-ын код Хүчинтэй хугацаа Урилга илгээгдсэн эсэх Үр дүн оруулсан эсэх Үр дүн илгээгдсэн эсэх
          Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо          
1 2.1 Жишиг гудамж /дээд лагерь/ ОНХС 10000000 ШХА   2021.05.02   ХОАМХСЗДТГ/202101        
2 2.2 Жишиг гудамж /доод лагерь/ ОНХС 10000000 ШХА   2021.05.02   ХОАМХСЗДТГ/202102        
3 2.3 Хогийн цэгийн доод хэсгийг булж, тэгшлэх ОНХС 5000000 ШХА   2021.09.03 2021.10.15 ХОАМХСЗДТГ/202103        
4 2.4 Орон нутгийн зам засах ОНХС 8600000 ШХА   2021.06.05 2021.11.15 ХОАМХСЗДТГ/202104        
5 2.5 Гудамжны тохижилт ОНХС 4518400 ШХА   2021.06.03 2021.07.05 ХОАМХСЗДТГ/202105        
6 2.6 Сургуулийн гал тогооны барилгын дээврийн засвар ОНХС 2000000 ШХА   2021.06.04 2021.08.10 ХОАМХСЗДТГ/202106        
7 2.7 Мал угаалгын ванн барих /алаг багт/ ОНХС 10000000 ШХА   2021.06.02 2021.07.20 ХОАМХСЗДТГ/202107        
8 2.8 Ахмадын байрны дулааны шугаманд холболт хийх ОНХС 4000000 ШХА   2021.07.02 2021.08.10 ХОАМХСЗДТГ/202108        
9 2.9 Үерийн далан засварлах ОНХС 3000000 ШХА   2021.09.05 2021.10.15 ХОАМХСЗДТГ/202109        
10 3.1 Болзошгүй зардал ОНХС 5000000 ШХА   2021.03.10 2021.12.10 ХОАМХСЗДТГ/202110        
11 3.2 Аварга хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ОНХС 3000000 ШХА   2021.04.15 2021.10.15 ХОАМХСЗДТГ/202111        
12 3.3 Бусад хөтөлбөр арга хэмжээ ОНХС 8000000 ШХА       ХОАМХСЗДТГ/202112        
  Нийт   73118400                  

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
5 + 1 =

Create AccountLog In Your Account