ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 Ховд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн ээлжит 8 дугаар хуралдааны 8/06 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, сумын  Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны А/55 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн 7 байршилд 182.100 метр квадрат газарт газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг “Цахим хэлбэрээр”-ээр  зохион байгуулж явуулна.

Газрын дуудлага худалдаа 2019 оны 04-р сарын 17 -ны 0900- 1700 /Улаанбаатарын цагаар/ цагт “Цахимаар” явагдана.

Бүртгэлийн хугацаа 2019 оны 04 сарын 12-аас 04 сарын 17 ны өдрийн 0830 цаг хүртэл.  Бүртгүүлэхдээ дараах веб сайт хаягаар орж www.mle.mn  бүртгүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал:

1.Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бичиг баримт,улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2.Дэнчин төлсөн баримт

3.Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл

4.Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж,байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн Иргэн, Аж ахуйн нэгж,байгууллагын олгосон итгэмжлэл

Дэнчингийн хэмжээ дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцүү байх бөгөөд дэнчингийн мөнгийг Төрийн сангийн 100160029401 тоот  дансанд тушаана.

                                      Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ, анхны үнэ

¹

Газрын байршил

Газар эзэмшүүлэх зориулалт 

Газрын талбайн хэмжээ /м/кв/

 

Газар эзэмших хугацаа

Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/

 

Дэнчин

1

Рашаант баг Улаан богоч хороолол

Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх

1.1

1000

15

2.400.000

240.000

1.2

1000

15

2.400.000

240.000

1.3

1000

15

2.400.000

240.000

1.4

1000

15

2.400.000

240.000

1.5

1000

15

2.400.000

240.000

2

Рашаант баг 4-ийн газарт

Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх

2.1

5000

 

15

7.500.000

750.000

2.2

5000

15

7.500.000

750.000

3

Бичигт баг Үйлдвэрийн районд

 

Үйлдвэр эрхлэх

3.1

5200

15

15.600.000

 

1.560.000

 

4

 

 

Бичигт баг Үйлдвэрийн районд

 

Үйлдвэр эрхлэх

4.1

1700

15

5.100.000

510.000

4.2

1700

15

5.100.000

510.000

4.3

1700

15

5.100.000

510.000

4.4

1700

15

5.100.000

510.000

5

Бичигт баг Үйлдвэрийн районд

 

Үйлдвэр эрхлэх

5.1

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.2

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.3

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.4

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.5

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.6

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.7

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.8

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.9

10000

15

30.000.000

3.000.000

5.10

5000

15

15.000.000

1.500.000

5.11

5000

15

15.000.000

1.500.000

6

Бичигт баг Үйлдвэрийн районд

 

Үйлдвэр эрхлэх

6.1

5100

15

15.300.000

 

1.530.000

7

Цамбагарав баг Шар сүмийн баруун хойно

Цанын бааз

7.1

50000

15

75.000.000

 

7.500.000

 

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд