2024 оны УИХ-ын ээлжит сонгуулийн санал авах байрууд, хаяг (Увс аймаг)

By: Admin
2024-07-14
0
70

618

Увс

Улаангом

1-р баг

2

4-1-1

Ерөнхий боловсролын 5-р сургуулийн биеийн тамирын заал

619

Увс

Улаангом

2-р баг

2

4-1-2

Улаангом сумын 11-р цэцэрлэгийн урлагзаал

620

Увс

Улаангом

3-р баг

2

4-1-3

Биеийн тамир спортын газрын заал

621

Увс

Улаангом

3-р баг

2

4-1-4

Улаангом сумын 5-р цэцэрлэгийн урлаг заал

622

Увс

Улаангом

4-р баг

2

4-1-5

Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн биеийн тамирын заал

623

Увс

Улаангом

5-р баг

2

4-1-6

Ерөнхий боловсролын 2-р цогцолбор сургуулийн урлаг заал

624

Увс

Улаангом

6-р баг

2

4-1-7

Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн биеийн тамирын заал

625

Увс

Улаангом

7-р баг

2

4-1-8

Ерөнхий боловсролын 1-р цогцолбор сургуулийн урлаг заал

626

Увс

Улаангом

8-р баг

2

4-1-9

Улаангом сумын соёлын төв

627

Увс

Улаангом

9-р баг

2

4-1-10

Ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн биеийн тамирын заал

628

Увс

Улаангом

10-р баг

2

4-1-11

Улаангом сумын 6,7,9,10-р багийн төв

629

Увс

Улаангом

11-р баг

2

4-1-12

Улаангом сумын 2,5,11-р багийн төв

630

Увс

Улаангом

12-р баг

2

4-1-13

Улаангом сумын 12-р багийн төв

631

Увс

Баруунтуруун

1-р баг, Туруун

2

4-2-1

Сумын соёлын төв

632

Увс

Баруунтуруун

2-р баг, Шанд

2

4-2-2

Ерөнхий боловсролын сургууль

633

Увс

Баруунтуруун

3-р баг, Баян-Айраг

2

4-2-3

Хавчигийн хар аманд байрлах багийн гэр төв

634

Увс

Баруунтуруун

4-р баг, Зүүн туруун

2

4-2-4

Тасгийн төвийн Соёлын төв

635

Увс

Бөхмөрөн

1-р баг, Гурван жигэртэй

2

4-3-1

Банзар

636

Увс

Бөхмөрөн

2-р баг, Хар алтат

2

4-3-2

Баадайн бэлчир

637

Увс

Бөхмөрөн

3-р баг, Байшинт

2

4-3-3

Соёлын төв

638

Увс

Давст

1-р баг, Торхилог

2

4-4-1

Уу ширэг

639

Увс

Давст

2-р баг, Зүүнхөвөө

2

4-4-2

Соёлын төв

640

Увс

Давст

3-р баг, Хандгайт

2

4-4-3

Бор толгой

641

Увс

Завхан

1-р баг, Айраг нуур

2

4-5-1

Цэнхэрийн хавтгай

642

Увс

Завхан

2-р баг, Хармагт

2

4-5-2

Байшинтай толгой

643

Увс

Завхан

3-р баг, Хяргас нуур

2

4-5-3

Хар тэрмис

644

Увс

Завхан

4-р баг, Шар булаг

2

4-5-4

Сургуулийн спорт заал

645

Увс

Зүүнговь

1-р баг, Баяннуур

2

4-6-1

Доод харгана

646

Увс

Зүүнговь

2-р баг, Өгөөмөр

2

4-6-2

Нуурын хоолой

647

Увс

Зүүнговь

3-р баг, Суврага

2

4-6-3

Жанцангийн дэнж

648

Увс

Зүүнговь

4-р баг, Тохой

2

4-6-4

Хэцийн ам

649

Увс

Зүүнговь

5-р баг, Зэлийн гол

2

4-6-5

Сумын төв

650

Увс

Зүүнхангай

1-р баг, Даланбулаг

2

4-7-1

Салаа

651

Увс

Зүүнхангай

2-р баг, Баянгол

2

4-7-2

Цэцэрлэгийн товгор буудал

652

Увс

Зүүнхангай

3-р баг, Жаргалант

2

4-7-3

Дөрөлжийн хурдан толгой

653

Увс

Зүүнхангай

4-р баг, Хайрхан

2

4-7-4

Сумын төвийн спорт заал

654

Увс

Малчин

1-р баг, Баянмандал

2

4-8-1

Улаанбулаг

655

Увс

Малчин

2-р баг, Цалгар

2

4-8-2

Сумын соёлын төв

656

Увс

Малчин

3-р баг, Баянхайрхан

2

4-8-3

Улаантолгой, багийн төв

657

Увс

Малчин

4-р баг, Баян-Эрдэнэ

2

4-8-4

Замын ус, багийн төв

658

Увс

Наранбулаг

1-р баг, Гүн бүрд

2

4-9-1

Сумын соёлын төв

659

Увс

Наранбулаг

2-р баг, Алдар

2

4-9-2

Багийн зуны төв Жаажаа

660

Увс

Наранбулаг

3-р баг, Хужирт

2

4-9-3

Хужирт багийн нутаг Цахир мушгуу

661

Увс

Наранбулаг

4-р баг, Улаан-Үзүүр

2

4-9-4

Зуслангийн төв Хайст

662

Увс

Өлгий

1-р баг, Чаргат

2

4-10-1

Шинэ-Ус

663

Увс

Өлгий

2-р баг, Өлгий нуур

2

4-10-2

Өлгийнуур

664

Увс

Өлгий

3-р баг, Хулст нуур

2

4-10-3

Сүүж

665

Увс

Өлгий

4-р баг, Хөдөлмөр

2

4-10-4

Соёлын төв

666

Увс

Өмнөговь

1-р баг, Холбоо

2

4-11-1

Хож ширэгт

667

Увс

Өмнөговь

2-р баг, Улиаст

2

4-11-2

Хаварзанд

668

Увс

Өмнөговь

3-р баг, Орлого

2

4-11-3

Орлогын голын шар эргийн дэнжид

669

Увс

Өмнөговь

4-р баг, Баянгол

2

4-11-4

Зост дахь багийн төвд

670

Увс

Өмнөговь

5-р баг, Намир

2

4-11-5

сумын төв, Соёлын төвд

671

Увс

Өндөрхангай

1-р баг, Цалуу

2

4-12-1

Улаан чулуу

672

Увс

Өндөрхангай

2-р баг, Батсайхан

2

4-12-2

Урд шаварт

673

Увс

Өндөрхангай

3-р баг, Цагааннуур

2

4-12-3

Мөргүү

674

Увс

Өндөрхангай

4-р баг, Жаргалант

2

4-12-4

Уужим булан

675

Увс

Өндөрхангай

5-р баг, Цэцэрлэг

2

4-12-5

Цэцэрлэг

676

Увс

Сагил

1-р баг, Баянзүрх

2

4-13-1

Хаг

677

Увс

Сагил

2-р баг, Боршоо

2

4-13-2

Наран

678

Увс

Сагил

3-р баг, Өндөр мод

2

4-13-3

Бижийн бэлчир

679

Увс

Сагил

4-р баг, Үүрэг нуур

2

4-13-4

Хар ус

680

Увс

Сагил

5-р баг, Хар мод

2

4-13-5

Соёлын төв

681

Увс

Тариалан

1-р баг, Бургастай

2

4-14-1

Зааг

682

Увс

Тариалан

3-р баг, Мянган

2

4-14-2

Зүүн салаа

683

Увс

Тариалан

2-р баг, Тарвагатай, 4-р баг, Толь

2

4-14-3

Уурхайн тосгон

684

Увс

Тариалан

5-р баг, Хөхөө

2

4-14-4

Сумын соёлын төвд

685

Увс

Тариалан

6-р баг, Хархираа

2

4-14-5

2 дугаар сургууль

686

Увс

Түргэн

1-р баг, Баянхайрхан

2

4-15-1

Багийн контор

687

Увс

Түргэн

2-р баг, Рашаант

2

4-15-2

Багийн контор

688

Увс

Түргэн

3-р баг, Эрдэнэхайрхан

2

4-15-3

ЗДТГ-ын байр

689

Увс

Тэс

1-р баг

2

4-16-1

Өргөн Ширэг

690

Увс

Тэс

2-р баг

2

4-16-2

Түнгэ

691

Увс

Тэс

3-р баг

2

4-16-3

Гурван нуурын дэнж

692

Увс

Тэс

4-р баг

2

4-16-4

Хөндлөнгийн бор 300

693

Увс

Тэс

5-р баг

2

4-16-5

Шалангийн худаг

694

Увс

Тэс

6-р баг

2

4-16-6

Тооромт

695

Увс

Тэс

8-р баг

2

4-16-7

Нурагт

696

Увс

Тэс

9-р баг

2

4-16-8

Лувжаан булаг

697

Увс

Тэс

10-р баг

2

4-16-9

Булгийн өндөр

698

Увс

Тэс

11-р баг

2

4-16-10

Овоон ам

699

Увс

Ховд

1-р баг, Ховд

2

4-17-1

Хөх Толгой /Соёлын төв/

700

Увс

Ховд

2-р баг, Шивэр

2

4-17-2

Нуурын булаг

701

Увс

Ховд

3-р баг, Ачит

2

4-17-3

Холбоо Цоохор

702

Увс

Ховд

4-р баг, Халиунбулаг

2

4-17-4

Олон нуурын бэлчир

703

Увс

Хяргас

1-р баг, Хангай

2

4-18-1

Булганхангай, багийн төв

704

Увс

Хяргас

2-р баг, Бугат

2

4-18-2

Тагийн булаг, багийн төв

705

Увс

Хяргас

3-р баг, Хайрхан

2

4-18-3

Цагаан гол, багийн төв

706

Увс

Хяргас

4-р баг, Дэлгэр

2

4-18-4

сумын Соёлын төв

707

Увс

Цагаанхайрхан

1-р баг, Хулж

2

4-19-1

хавчиг өтөг

708

Увс

Цагаанхайрхан

2-р баг, Даланхуруу

2

4-19-2

түрэгний дэнж

709

Увс

Цагаанхайрхан

3-р баг, Хунт

2

4-19-3

луудайн булан

710

Увс

Цагаанхайрхан

4-р баг, Арбулаг

2

4-19-4

Соёлын төв

 


Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
3 + 4 =

Create AccountLog In Your Account