Ховд аймаг дахь “Сум хөгжүүлэх санг” тойрсон асуудлууд

Ховд аймаг дахь “Сум хөгжүүлэх санг” тойрсон асуудлууд

2022-01-21
626

Сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар шийдвэртэй ажил зохиох, энэ талаар авсан арга хэмжээ, зохиосон ажил, ажлын үр дүнгийн талаар эргэж мэдэгдэж,

Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2022-01-20
498

Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-20
416

ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-20
491

ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Жаргалант сум - "Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцоё

Жаргалант сум - "Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцоё

2022-01-20
424

"Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцоё

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

2022-01-20
409

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

2022-01-20
438

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-20
413

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

2022-01-20
446

МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 


Create AccountLog In Your Account