Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

2024-02-29
989

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

Ховд аймагт тендерийг ил тод нээлттэй болгох шинэ журам хэрэгжүүлнэ

Ховд аймагт тендерийг ил тод нээлттэй болгох шинэ журам хэрэгжүүлнэ

2024-02-29
1241

Ховд аймагт тендерийг ил тод нээлттэй болгох шинэ журам хэрэгжүүлнэ

Ховд аймгийн Үенч сумын 2021 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Үенч сумын 2021 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

2024-02-29
1293

Ховд аймгийн Үенч сумын 2021 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө


Create AccountLog In Your Account