ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021-09-22
414

ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021-09-22
400

ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ховд аймаг дахь “Сум хөгжүүлэх санг” тойрсон асуудлууд

Ховд аймаг дахь “Сум хөгжүүлэх санг” тойрсон асуудлууд

2021-09-22
458

Сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар шийдвэртэй ажил зохиох, энэ талаар авсан арга хэмжээ, зохиосон ажил, ажлын үр дүнгийн талаар эргэж мэдэгдэж,

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

2021-09-22
364

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Үенч сумын 2021 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Үенч сумын 2021 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

2021-09-22
486

Ховд аймгийн Үенч сумын 2021 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дарви суманд 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалт

Дарви суманд 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалт

2021-09-22
339

Дарви суманд 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалт

МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

2021-09-21
378

МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Жаргалант сум - "Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцоё

Жаргалант сум - "Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцоё

2021-09-20
357

"Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцоё

ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021-09-20
346

ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

2021-09-19
346

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?


Create AccountLog In Your Account