ДӨРГӨН СУМЫН 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2024-05-22
0
540

№A5:

I20

Тендер шалгаруулалтын код Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төрөл, бараа ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ  Төсөвт өртөг    Тухайн онд санхүүжих дүн   Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тендер зарлах огноо 
1 2 3 4                 5                  6 7 8
    Улсын төсөв           
1 ХОДӨСЗДТГ/2023/01/19 СӨБ-хүүхдийн хоол, ЭМТ-ийн хоолны мах бараа    34,600.00     34,600.00 Харьцуулалтын арга I улирал 
2 ХОДӨСЗДТГ/2023/01/18 ЕБС-ийн дотуур байр, үдийн хоолны мах нийлүүлэх бараа    67,500.00     67,500.00 Харьцуулалтын арга I улирал 
3 ХОДӨСЗДТГ/2023/01/17 Цэцэрлэгийн дээврийн засвар ажил    37,500.00     37,500.00 Харьцуулалтын арга I улирал 
    Дүн    139,600.00    139,600.00    
    Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө          
1 ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/01 Төсөвт байгууллагуудын хэрэглээний усны шугам, сүлжээ  худаг гаргах ажил  170,000.00    170,000.00 нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам I-II улирал
2 ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/02 Онцгой байдлын үед хэрэглэх хадлан тэжээлийн агуулах барих, Адапт төсөл  ажил    54,000.00     54,000.00 ШХА I-II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/03 Соёлын төвийн сандал шинэчлэх ажил    30,000.00     30,000.00 Харьцуулалтын арга I улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/04 Сургууль, цэцэрлэгийн үдийн хоол гал тогооны тоног төхөөрөмж ажил    15,000.00     15,000.00 ШХА I-II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/05 Ногоон тэжээл тариалах ажил    20,000.00     20,000.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/06 Нохой муур устгах ажил      5,000.00       5,000.00 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/07 Гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх зардал ажил    25,000.00     25,000.00 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/08 Бохирын машины засвар үйлчилгээ ажил      5,000.00       5,000.00 ШХА III улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/09 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэр дэд хөтөлбөрүүд ажил    25,000.00     25,000.00 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/10 ИСТБАСан ажил      1,768.40       1,768.40 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/11 Багийн дарга нарын унаагаар хангах бараа      4,000.00       4,000.00 ШХА I  улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/12 Гэрэлтүүлгийн үлдэгдэл санхүүжилт ажил    39,493.80     39,493.80 ШХА I-II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/13 Камержуулалтын засвар ажил      5,000.00       5,000.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/14 Булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажил      5,625.00       5,625.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/15 Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах ажил    12,000.00     12,000.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/16 Малын эрсдэлээс хамгаалах зардал ажил    12,375.00     12,375.00 ШХА  II - IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/17 Хөв цөөрөм байгуулах ажил    10,000.00     10,000.00 ШХА  II - III улирал

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
9 + 5 =

Create AccountLog In Your Account