ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2021-09-22
0
400
                Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын 2 дугаар хавсралт
               
                     
  Батлав: Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч: . . . . . . . . . . . . . .  З.Онолбаатар
                    МАЯГТ 1
ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                     
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт  Төсөвт өртөг  (мян.төг) Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх / ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        Орон нутгийн хөгжлийн сан
  1. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт                 89,600.0                89,600.0              
1 Цэцэрлэгийн эко ОО авах                  9,000.0                  9,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.02 2021.10.01 Босго үнээс хэтрээгүй
2 Байгаль хамгаалагч, татварын байцаагчийн мотоцикль                  4,400.0                  4,400.0 Үгүй ШХА - - 2021.03.01 2021.05.03 Босго үнээс хэтрээгүй
3 Цаг уурын ХАА-ын талбай торлох                  2,000.0                  2,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.02 2021.09.02 Босго үнээс хэтрээгүй
4 Өв соёлын танхимын гадна талбайн тохижилт                10,000.0                10,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.04.01 2021.06.02 Босго үнээс хэтрээгүй
5 Иж бүрэн гэр худалдан авах                 10,000.0                10,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.04.01 2021.06.02 Босго үнээс хэтрээгүй
6 Отрын гэр /5 багт/                  7,500.0                  7,500.0 Үгүй ШХА - - 2021.06.02 2021.08.02 Доод хөл хэсэг байрлалтай 728х90 зарын зураг
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
4 + 10 =

Create AccountLog In Your Account