Ховд аймгийн Үенч сумын 2021 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

By: Admin
2023-03-22
0
1050
                                                                                                          Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө      
Тендер шалгаруултын нэр  төрөл санхүүжилт Төсөвт өртөг  Санхүүжих өртөг ХАА-д мөрдөх журам  ҮХ байгуулах огноо тендер зарлах огноо  Гэрээ байгуулах огноо Гэрээ дуусах огноо 
1 Эко оо барих  Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     8,000,000       8,000,000 Шууд худалдан авалт 2021.04.06 2021.07.03 2021.08.01 2021.09.30
2 Нуурын далан засварлах  Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     5,000,000       5,000,000 Шууд худалдан авалт 2021.04.02 2021.04.01 2021.05.01 2021.06.30
3 ГХУСАХЗ Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     4,931,000       4,931,000 Шууд худалдан авалт 2021.05.02 2021.06.20 2021.07.15 2021.08.25
4 Гамшигаас хамгаалах онцгой комисс Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     8,000,000       8,000,000 Шууд худалдан авалт 2021.04.05 2021.05.10 2021.05.30 2021.06.30
5 ЗДТГ байр засварлах тохижилт Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан   20,000,000    20,000,000 Тендер шалгаруултын онцгой журам-Харьцуулалтын арга  2021.05.03 2021.05.20 2021.06.05 2021.07.01
6 Амарсанаад  цэцэрлэгт хүрээлэн тохижилт Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     5,000,000       5,000,000 Шууд худалдан авалт 2021.04.03 2021.07.20 2021.08.01 2021.09.01
7 Цагаан түнгэ багт шуудуу татах  Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан   10,000,000    10,000,000 Шууд худалдан авалт 2021.05.03 2021.04.01 2021.05.01 2021.06.01
8 Цагаан түнгэ багт малжуулах төсөл  Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     8,000,000       8,000,000 Шууд худалдан авалт 2021.05.06 2021.09.01 2021.09.30 2021.10.30
9 Нарийн гол багт малжуулах төсөл  Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     4,800,000       4,800,000 Шууд худалдан авалт 2021.05.04 2021.09.01 2021.09.30 2021.10.30
10 Нүцгэн мал угаах ванн оролцоо Ажил Орон нутгийн хөгжлийн сан     1,000,000       1,000,000 Шууд худалдан авалт 2021.04.03 2021.09.01 2021.09.30 2021.10.30
11 Байшинт мал угаах ванн оролцоо Ажил
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
3 + 5 =

Create AccountLog In Your Account