ДУУТ СУМЫН 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2023-05-30
0
120
Төрөл  Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг Тухайн онд санхүүжих дүн Худалдан авах ажиллагааны мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагааны мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
Ажил ОНХС      25,000,000   25,000,000 ХА 3/24/2023 4/3/2023 5/3/2023 5/30/2023
Ажил ОНХС      28,502,900   28,502,900 ХА 3/28/2023 4/24/2023 5/30/2023 2023/06/31
Ажил ОНХС      30,000,000   30,000,000 ХА 3/24/2023 4/3/2023 5/3/2023 6/1/2023
Ажил ОНХС      10,000,000   10,000,000 ШХА     4/3/2023 4/24/2023
Ажил ОНХС      14,000,000   14,000,000 ШХА     4/10/2023 4/30/2023
Бараа ОНХС      20,000,000   20,000,000 ШХА     6/19/2023 7/10/2023
Ажил ОНХС        2,000,000     2,000,000 ШХА     7/1/2023 7/30/2023
Ажил ОНХС      10,000,000   10,000,000 ШХА     6/20/2023 7/6/2023
Ажил ОНХС        6,000,000     6,000,000 ШХА     5/8/2023 5/30/2023
Ажил ОНХС      20,000,000   20,000,000 ШХА     6/22/2023 7/10/2023
Ажил ОНХС      10,000,000   10,000,000 ШХА     5/22/2023 10/1/2023
Бараа ОНХС        5,500,000     5,500,000 ШХА     3/1/2023 4/7/2023
Ажил ОНХС      10,000,000   10,000,000 ШХА     4/10/2023 9/15/2023
Бараа ОНХС        8,000,000     8,000,000 ШХА     5/20/2023 8/31/2023

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
9 + 8 =

Create AccountLog In Your Account