Мөст сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл,арга хэмжээний жагсаалт /төгрөгөөр/

By: Admin
2023-01-28
0
329
                  Сумын ИТХ-ын 2021 оны 12 сарын 17 өдрийн                            05 дугаар  Тогтоолын хавсралт
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгө  оруулалтын 2022 оны  төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл,арга хэмжээний жагсаалт        /төгрөгөөр/
  Төсөл арга хэмжээний нэр байршил Хамрах салбар эхлэх/дуусах хугацаа төсөвт өртөг 2022 онд санхүүжүүлэх дүн
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ
1.1   Хүүхэд хамгааллын баг Гэр бүл хүчирхийлэл эсрэг 2022 3,000.00 3,000.00
1.2   ГХУСҮА-ний хөтөлбөр Гэмт хэргээс сэргийлэх   3,000.00 3,000.00
1.3   Биеийн тамирын арга хэмжээ Спортыг хөгжүүлэх 2022 3,000.00 3,000.00
1.4   Стандарттай ховд хөтөлбөр   2022 5,000.00 5,000.00
1.5   Үндэсний бичиг /монгол бичиг хөтөлбөр Үндэсний бичиг сэргээх 2022 5,000.00 5,000.00
1.6   Ахмад залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр Ахмад залуучуудыг дэмжих 2022 5,000.00 5,000.00
1.7   Нохой устгал   2022 1,862.00 1,862.00
1.8   Пос машин  Малчдын татвар хураах 2022 1,250.00 1,250.00
1.9   Хүүхэд хөгжлийн танхим тохижуулах Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд  2022 5,000.00 5,000.00
1.1.2   Ахмадын өрөө тохижуулах Ахмадууд 2022 5,000.00 5,000.00
2   Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт
2.1   Хогний машин  Хог цэвэрлэх 2022 40,000.00 40,000.00
2.2   Хүүхдийн тоглоомны талбай Хүүхэд багачууд 2022 24,000.00 24,000.00
2.3   Болзошгүй эрсдэл Гэнтийн хүчин зүйл 2022 25,000.00 25,000.00
2.4   Хүн эмнэлэгийн сэргээн засах өрөө Иргэд үйлчлүүлнэ 2022 11,888.70 11,888.70
2.5   Хужиртын гүүр   2022 30,000.00 30,000.00
2.6   Ногоон байгууламж Байгал орчин ойжуулах 2022 10,000.00 10,000.00
2.7   Ухаалаг худаг шүүлтүүр байрны засвар   2022 40,988.00 40,988.00
2.8   Амарсанаагийн цэцэрлэгт хүрээлэн   2022 10,300.00 10,300.00
2.9   Багийн засаг даргын унаа Багийн дарга нар 2022 5,000.00 5,000.00
          234,288.70 234,288.70

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
2 + 5 =

Create AccountLog In Your Account