ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2021-09-22
0
414
  12/23/2020                  
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт  Төсөвт өртөг  (мян.төг) Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх / ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
       Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт            188,743.0     188,743.0              
1 Ерөнхий Боловсролын сургуулийн хүүхдийн хоолны хүнсний материал нийлүүлэх              32,031.0      32,031.0 Үгүй ХА 1/11/2021 1/13/2021 1/20/2021 12/31/2021 Босго үнээс хэтрээгүй.
2 Хүүхдийн цэцэрлэг, хүн эмнэлгийн хүнсний материал нийлүүлэх              41,600.0      41,600.0 Үгүй ХА 1/11/2021 1/13/2021 1/25/2021 12/31/2021 Босго үнээс хэтрээгүй.
3 Ерөнхий Боловсролын сургуулийн хүүхдийн хоолны мах  нийлүүлэх              50,000.0      50,000.0 Үгүй ХА 1/15/2021 1/18/2021 1/28/2021 12/31/2021 Босго үнээс хэтрээгүй.
4 Хүнсний талоны гүйцэтгэгч шалгаруулах              28,896.0      28,896.0 Үгүй ХА 1/6/2021 1/8/2021 1/20/2021 12/31/2021 Босго үнээс хэтрээгүй.
5  Хүүхдийн цэцэрлэг, хүн эмнэлгийн хүнсний мах нийлүүлэх              36,216.0      36,216.0 Үгүй ХА 1/15/2021 1/18/2021 1/28/2021 12/31/2021 Босго үнээс хэтрээгүй.
        Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт              30,000.0      30,000.0              
1 Гематологийн анализатор            15,000.0     15,000.0 Үгүй ХА 5/4/2021 5/5/2021 5/20/2021 9/30/2021 Босго үнээс хэтрээгүй.
2 Бургасан багт айл өрхүүдийг эрчим хүчинд холбох            15,000.0     15,000.0 Үгүй ХА 4/6/2021 4/7/2021 4/20/2021 12/31/2021 Босго үнээс хэтрээгүй.
3 Залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөр            15,000.0     15,000.0 Үгүй ХА Доод хөл хэсэг байрлалтай 728х90 зарын зураг
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
10 + 4 =

Create AccountLog In Your Account