ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2021-11-29
0
382
                      / сая төгрөгөөр/
дд Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг  2021 онд санхүүжүү- лэх дүн ХАА-нд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо
х ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН х 489.1 392.9 х х х х х х
  1 Шилжих хөрөнгө оруулалт:   145.0 48.8 х х х х х х
1 1.1 Ховд хот байгуулагдсаны 335 жилийн ойд зориулсан усан оргилуур бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн 2020-2021 80.0 20.0 ХА х х х 2021.05.28 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/202001001- нэмэлт тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
2 1.2 Хайрхан багийн хүүхдийн тоглоомын талбай, авто зогсоол хийх 2019-2021 20.0 3.8 ХА х х х 2021.02.10 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/201902010-нэмэлт тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
3 1.3 Бичигт багийн гудамж, талбайн тохижилт 2020-2021 25.0 15.0 ХА х х х 2021.04.30 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/202001057 тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
4 1.4 Толхын ойлын байр халаалтын засвар 2020-2021 20.0 10.0 ХА х х х 2021.02.28 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/202001017 тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
х 2 Шинээр эхлүүлэх хөрөнгө оруулалт: х 195.0 195.0 х х х х х х
5 2.1 Хотын ногоон байгууламжийн зүлэг, цэцэгний үр 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.04.20 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ХА арга хэрэглэнэ.
6 2.2 Хотын ногоон байгууламжийн мод бут, цэцгийн сав 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.02 2021.04.21 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
7 2.3 Их гүүрний дээд талд нийтийн эзэмшлийн газрын тохижилт /Цамбагарав баг/ 2021 50.0 50.0 ХА 2021.03.10 20210.05.10 2021.05.20 Доод хөл хэсэг байрлалтай 728х90 зарын зураг
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
1 + 7 =

Create AccountLog In Your Account