Дөргөн сумын 2023 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

By: Admin
2024-05-22
0
473
2 ХОДӨСЗДТГ/2023/01/18 ЕБС-ийн дотуур байр, үдийн хоолны мах нийлүүлэх бараа    67,500.00     67,500.00 Харьцуулалтын арга I улирал 
3 ХОДӨСЗДТГ/2023/01/17 Цэцэрлэгийн дээврийн засвар ажил    37,500.00     37,500.00 Харьцуулалтын арга I улирал 
    Дүн    139,600.00    139,600.00    
    Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө          
1 ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/01 Төсөвт байгууллагуудын хэрэглээний усны шугам, сүлжээ  худаг гаргах ажил  170,000.00    170,000.00 нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам I-II улирал
2 ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/02 Онцгой байдлын үед хэрэглэх хадлан тэжээлийн агуулах барих, Адапт төсөл  ажил    54,000.00     54,000.00 ШХА I-II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/03 Соёлын төвийн сандал шинэчлэх ажил    30,000.00     30,000.00 Харьцуулалтын арга I улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/04 Сургууль, цэцэрлэгийн үдийн хоол гал тогооны тоног төхөөрөмж ажил    15,000.00     15,000.00 ШХА I-II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/05 Ногоон тэжээл тариалах ажил    20,000.00     20,000.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/06 Нохой муур устгах ажил      5,000.00       5,000.00 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/07 Гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх зардал ажил    25,000.00     25,000.00 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/08 Бохирын машины засвар үйлчилгээ ажил      5,000.00       5,000.00 ШХА III улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/09 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэр дэд хөтөлбөрүүд ажил    25,000.00     25,000.00 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/10 ИСТБАСан ажил      1,768.40       1,768.40 ШХА I-IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/11 Багийн дарга нарын унаагаар хангах бараа      4,000.00       4,000.00 ШХА I  улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/12 Гэрэлтүүлгийн үлдэгдэл санхүүжилт ажил    39,493.80     39,493.80 ШХА I-II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/13 Камержуулалтын засвар ажил      5,000.00       5,000.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/14 Булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажил      5,625.00       5,625.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/15 Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах ажил    12,000.00     12,000.00 ШХА  II улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/16 Малын эрсдэлээс хамгаалах зардал ажил    12,375.00     12,375.00 ШХА  II - IV улирал
  ХОАДӨСЗДТГ/2023/01/17 Хөв цөөрөм байгуулах ажил    10,000.00     10,000.00 ШХА  II - III улирал

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
9 + 8 =

Create AccountLog In Your Account