МЯНГАД СУМЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН 2022 ОНД БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2023-01-28
0
490

2022.01.03

Төсөл арга хэмжээний нэр

Төсөвт өртөг

(сая.төг)

Тухайн онд санхүүжих

(сая.төг)

Эрх шил-жүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр

Худалдан авах ажиллагаа-нд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллалгаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах огноо

Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо

1

Жишиг гудамж байгуулах

30.000.0

30.000.0

-

Харьцуулалт

2022.04.10

2022.04.15

2022.05.15

2022.06.15

ОНХСангаас санхүүжих

2

Сумын төвийн талбайд алаг шал хийх

26.500.0

26.500.0

-

Харьцуулалт

2022.04.20

2022.04.23

2022.05.23

2022.0623

ОНХСангаас санхүүжих

3

ЗДТГ-ын барилгын гадна дотно засвар, пасадтай

55.500.0

55.500.0

-

Харьцуулалт

2022.05.10

2022.05.10

2022.05.10

2022.06.10

ОНХСангаас санхүүжих

4

Таван эрдэнэ хороолол гүний худаг гаргах

12.000.0

12.000.0

-

ШХА

2022.06.10

2022.06.10

2022.06.10

2022.07.10

ОНХСангаас санхүүжих

5

Чацарганат багт тал угаалгын ванн барих хашаа, гүний худаг гаргах

45.000.0

45.000.0

-

Харьцуулалт

2022.03.10

2022.06.10

2022.06.10

2022.07.10

ОНХСангаас санхүүжих

6

Баянбулаг багт ногоон байгууламж байгуулах

25.000.0

25.000.0

-

Харьцуулалт

2022.04.10

2022.04.10

2022.04.01

2022.05.01

ОНХСангаас санхүүжих

7

Цагдаагийн хяналтын постод автомат наалт тавих

4.000.0

4.000.0

-

ШХА

2022.05.10

2022.05.10

2022.06.11

2022.07.12

ОНХСангаас санхүүжих

8

Цагдаагийн байрны засвар үйлчилгээ хийх

5.000.0

5.000.0

-

ШХА

2022.06.10

2022.06.10

2022.06.25

2022.07.25

ОНХСангаас санхүүжих

9

Соёлын төвд орон нутгийг судлах музей тохижуулах

18.000.0

18.000.0

-

ШХА

2022.06.10

2022.06.10

2022.06.25

2022.07.27

ОНХСангаас санхүүжих

10

Цэцэрлэгийн хуучин барилгыг нэгдсэн дулааны шугам сүлжээнд холбох

15.000.0

15.000.0

-

ШХА

2022.06.10

2022.06.10

2022.06.25

2022.07.28

ОНХСангаас санхүүжих

11

Цагаанбулаг багийн түүхэн альбом хийх

10.000.0

10.000.0

-

ШХА

2022.06.10

2022.06.10

2022.06.25

2022.0729

ОНХСангаас санхүүжих

12

ЕБС-ийн үдийн хоолны ширээ, сандал

45.000.0

45.000.0

-

Харьцуулалт

2022.04.10

2022.04.10

2022.04.25

2022.05.30

ОНХСангаас санхүүжих

13

GPS цэг тогтоох машин авах

1,500.0

1,500.0

-

ШХА

2022.06.10

2022.06.10

2022.06.25

2022.07.31

ОНХСангаас санхүүжих

14

Эрүүл мэндийн төвийн хаалга, цонх шинэчлэх

14.000.0

14.000.0

-

ШХА

2022.06.10

2022.06.10

2022.06.25

2022.06.31

ОНХСангаас санхүүжих

15

Ахмдын цайэы газрын дээврийн засвар

3.000.0

3.000.0

-

ШХА

2022.07.10

2022.07.12

2022.07.26

2022.08.26

ОНХСангаас санхүүжих

16

Татварын пост машин авах

1,200.0

1,200.0

-

ШХА

2022.03.01

2022.03.01

2022.03.15

2022.04.15

ОНХСангаас санхүүжих

17

ГХУССЗ-ийн ажлыг дэмжих

5.000.0

5.000.0

-

ШХА

2022.06.01

2022.06.01

2022.06.15

2022.10.16

ОНХСангаас санхүүжих

18

НӨУБ-ыг дэмжих хөтөлбөр

20.000.0

20.000.0

-

ШХА

2022.09.01

2022.09.01

2022.09.15

2022.10.17

ОНХСангаас санхүүжих

19

Засаг даргын үйл ажиллагааг дэмжих хөтөлбөр

8,094.0

8.094.0

-

ШХА

2022.09.01

2022.09.01

2022.09.15

2022.10.18

ОНХСангаас санхүүжих

20

Гамшигтай тэмцэх хөтөлбөр

5.000.0

5.000.0

-

ШХА

2022.09.01

2022.09.01

2022.09.15

2022.10.19

ОНХСангаас санхүүжих

21

Малчин, тариаланчдыг дэмжих хөтөлбөр

8.000.0

8.000.0

-

ШХА

2022.09.01

2022.09.01

2022.09.15

2022.10.20

ОНХСангаас санхүүжих

22

Цагаанбулан баг гүний худаг гаргах

25.000.0

25.000.0

-

Харьцуулалт

2022.04.01

2022.04.01

2022.04.15

2022.06.02

Малын тоо толгойн албан татвар

23

Баянбулаг зуслан хүрэнгийн худаг засвар

9,982.3

9,982.3

-

ШХА

2022.08.08

2022.08.08

2022.08.18

2022.09.30

Малын тоо толгойн албан татвар

24

Баянбулаг багийн гэр өргөө халаалт цахилгааны зардал 

15.000.0

15.000.0

-

ШХА

2022.08.01

2022.08.01

2022.08.10

2022.09.01

Малын тоо толгойн албан татвар

25

Гахайт баг дүүжин гүүр

50.000.0

50.000.0

-

Харьцуулалт

2022.03.30

2022.03.30

2022.04.10

2022.05.10

Малын тоо толгойн албан татвар

26

Цэцэрлэг хүнсний хэрэгцээнд авах мах

20.000.0

20.000.0

-

Харьцуулалт

2022.01.20

2022.02.02

2022.02.10

2022.05.11

Малын тоо толгойн албан татвар

27

ЕБС-ийн үдийн хоол хөтөлбөр

60.000.0

60.000.0

-

Харьцуулалт

2022.01.22

2022.02.02

2022.02.10

2022.05.12

Малын тоо толгойн албан татвар

28

Дотуур байрны сурагчдын хүнсний хэрэгцээнд авах мах

30.000

30.000

-

Харьцуулалт

2022.01.23

2022.02.02

2022.02.10

2022.05.13

Малын тоо толгойн албан татвар

 

Нийт

567.276

567.276

 

 

 

 

 

 

 

 


Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
3 + 9 =

Create AccountLog In Your Account