Дарви суманд 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалт

By: Admin
2023-03-22
0
976
Асуулга  Д/Д Орон нутаг хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хийх ажил эхлэх дуусах хугацаа  төсөвт өртөг  2021 онд санхүүжих дүн 
НИЙТ ДҮН   1929500.0 1929500.0
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ДҮН    1240000.0 1240000.0
НЭГ. ШИНЭЭР ХИЙХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ  1.1 Булаг багийн төвийг эрчим хүчтэй холбох 2021 25000.0 25000.0
1.2 Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх 2021 80000.0 80000.0
1.3 Арьс, шир боловсруулах цех байгуулах 2021 80000.0 80000.0
1.4 Хогийнн цэгт худаг гаргах 2021 20000.0 20000.0
1.5 ЖДҮ-ийг дэмжих төвийн барилга барих 2021 200000.0 200000.0
1.6 Шарга чулууны тохойд гүүр барих /Дэлгэр баг/ 2021 125000.0 125000.0
1.7 Баяр наадмын төв цэнгэлдэх барих  2021 350000.0 350000.0
1.8 Худаг гаргах / Хөдөөгийн багуудад/ 2021 75000.0 75000.0
1.9 Мал угаалгын ванн барих  2021 45000.0 45000.0
1.10. Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 2021 80000.0 80000.0
1.11 Сумын төвийн явган хүний зам барих 2021 90000.0 90000.0
1.12 Ковш худалдаж авах 2021 70000.0 70000.0
ИХ ЗАСВАРЫН ДҮН    460000.0 460000.0
ХОЁР. ИХ ЗАСВАР 2.1 Сумын төвийн гудамжны тохижилт, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх 2021 30000.0 30000.0
2.2 Угтах самбарыг тохижуулах 2021 10000.0 10000.0
2.3 Сумын төвийн АЦДшугамын шинэчлэлт 2021 200000.0 200000.0
2.4 Мөрөн багийн төвийн Барилгын засвар 2021 10000.0 10000.0
2.5 ЗДТГ-ын сан техникийн их засвар шинэчлэл 2021 20000.0 20000.0
2.6 Цэцэрлэгт хүрээлэнг сэргээн засварлах 2021 150000.0 150000.0
2.7 Үдэх самбарыг тохижуулах 2021 10000.0 10000.0
2.8 Сургуулийн халуун усны их засвар 2021 10000.0 10000.0
2.9 Булаг багт худаг засварлах 2021
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
8 + 6 =

Create AccountLog In Your Account