ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2021-10-19
0
354
                Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын 2 дугаар хавсралт
               
  Батлав: Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч: . . . . . . . . . . . . . .  Б.Дүгэржав        
                    МАЯГТ 1
                     
ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                     
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт  Төсөвт өртөг  (мян.төг) Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх / ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
         Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
1 Явуулын пост 2 ширхэг /Цагдаагийн газар/          30,000.0          30,000.0 Үгүй ХА 2021.01.11 2021.01.13 2021.01.21 2021.03.01 Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй.
2 Авто машины урьдчилгаа 2 ш /ЗДТГ, ИТХ/        500,000.0        200,000.0 Үгүй НТШ 2021.01.11 2021.01.13 2021.02.12 2021.03.10 Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй.
2 Дүн        530,000.0        230,000.0              
         Хөшөөт хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалт
1 Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах , аврах 48 дугаар ангийн тавиулангийн өргөтгөл барих /Ховд, аймгийн онцгой байдлын газар        150,000.0          75,000.0 Үгүй НТШ 2021.04.12 2021.04.13 2021.05.13 2021.05.28    2022.08.30 Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй.
2 Граж барих /ХХҮГазар/          50,000.0          50,000.0 Үгүй ХА 2021.03.22 2021.03.23 2021.04.01 2021.07.09 Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй.
3 Төр захиргааны нэгдсэн төвиийг дулаанд холбох /Жаргалант сум/          59,000.0          59,000.0 Үгүй ХА 2021.02.23 2021.02.24 2021.03.05 2021.06.21 Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй.
4 НУО-ны фасад засвар /Жаргалант сум/          45,000.0          45,000.0 Үгүй ХА 2021.02.23 2021.02.24 2021.03.05 2021.07.01 Хуулийн 8.1.2-д заасан босго үнээс хэтрээгүй.
Доод хөл хэсэг байрлалтай 728х90 зарын зураг
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
3 + 4 =

Create AccountLog In Your Account