Мөст сумын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

By: Admin
2024-05-22
0
564
  ТШ -ын нэр төлөв төрөл санхүүжилт төсөвт өртөг тухайн онд ХАА-ны  журам,аргачлал Ү/Х байгуулах ТШ ЗАРЛАХ Гэрээ байгуулах гэрээ дуусгах шилжсэн эсэх
1 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Хүн эмнэлгийн утлагын аппрат, шарлалт хэмжихч багаж хэрэгсэл нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 15,000 15,000 шууд худалдан авалт 5/20/2023 6/20/2023 6/20/2023 8/20/2023 үгүй
2 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Соёлын төвийн акустик хавтан нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 19,500 19,500 шууд худалдан авалт 2/10/2023 2/10/2023 3/10/2023 4/10/2023 үгүй
3 ХОАМӨСЗДТГ/2023 50 Ковш нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 180,000 180,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам 3/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 үгүй
4 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны бүтээгдэхүүн нийтлэгдсэн бараа улсын төсөв 30,000 30,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам харьцуулалтын аргаар  1/28/2023 1/28/2023 2/28/2023 3/28/2023 үгүй
5 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Дотуур байрны хүүхдийн хоолны бүтээгдэхүүн нийтлэгдсэн бараа улсын төсөв 43,000 43,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам харьцуулалтын аргаар  1/25/2023 1/25/2023 2/25/2023 3/25/2023 үгүй
6 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Сургуулийн үдийн хоол нийтлэгдсэн ажил улсын төсөв 55,000 55,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам харьцуулалтын аргаар  1/25/2023 1/25/2023 2/25/2023 3/25/2023 үгүй
7 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Дук машин нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 48,000 48,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам харьцуулалтын аргаар  3/25/2023 3/25/2023 4/25/2023 5/25/2023 үгүй
8 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Хужирт багийн зуслангийн зам засвар нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 5,000 5,000 шууд худалдан авалт 4/25/2023 4/25/2023 5/25/2023 6/25/2023 үгүй
9 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Баянхайрхан багийн зуслангийн зам засвар нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 4,000 4,000 шууд худалдан авалт 6/20/2023 6/20/2023 7/20/2023 8/20/2023 үгүй
10 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна талбайн засвар нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 14,000 14,000 шууд худалдан авалт 5/28/2023 5/28/2023 6/28/2023 7/28/2023 үгүй
11 ХОАМӨСЗДТГ/2023 GPS нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 2,500 2,500 шууд худалдан авалт 6/25/2023 6/25/2023 7/25/2023 8/25/2023 үгүй
12 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Дотуур байрны хүүхдийн тоног төхөөрөмж нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 8,000 8,000 шууд худалдан авалт 2/20/2023 2/20/2023 3/20/2023 4/20/2023 үгүй
13 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Сургуулийн чөлөөт бөхийн дэвжээ нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 19,679 19,679 шууд худалдан авалт 3/20/2023 3/20/2023 4/20/2023 5/20/2023 үгүй
14 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Хужирт багийн Хар арын гүүрэн гарам хийх  нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 19,000 19,000 шууд худалдан авалт 5/20/2023 5/20/2023 6/20/2023 7/20/2023 үгүй
15 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Баянхайрхан багийн тоглоомын талбай хийх нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 19,000 19,000 шууд худалдан авалт 5/15/2023 5/15/2023 6/15/2023 7/15/2023 үгүй
16 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Хужирт багийн номтын бэлчир гүүрэн гарам хийх  нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 19,000 19,000 шууд худалдан авалт 5/10/2023 5/10/2023 6/10/2023 7/10/2023 үгүй
17 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Шинэ сууршлийн бүсэд 04-н шугам татах нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 19,000 19,000 шууд худалдан авалт 4/15/2023 4/15/2023 5/15/2023 6/15/2023 үгүй
18 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Цэцэг гол баг бэлчээр хамгаалах нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 10,000 10,000 шууд худалдан авалт 6/20/2023 6/20/2023 7/20/2023 8/20/2023 үгүй
19 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Давст баг бэлчээр хамгаалах нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 1,500 1,500 шууд худалдан авалт 6/25/2023 6/25/2023 7/25/2023 8/25/2023 үгүй
20 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Баянхайрхан баг малын төмөр хашаа нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 4,000 4,000 шууд худалдан авалт 5/20/2023 5/20/2023 6/20/2023 7/20/2023 үгүй
21 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Улаантолгой баг малчдын үйл ажиллагаа дэмжих  нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 1,500 1,500 шууд худалдан авалт 5/20/2023 5/20/2023 6/20/2023 7/20/2023 үгүй
22 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Хужирт багийн иргэдийн аюулгүй амьдрах орчин сайжруулах нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 10,000 10,000 шууд худалдан авалт 5/20/2023 5/20/2023 6/20/2023 7/20/2023 үгүй
23 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Хужирт багийн Нургийн гарамд гүүрэн гарц тавих нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 19,000 19,000 шууд худалдан авалт 5/15/2023 5/15/2023 6/15/2023 7/15/2023 үгүй
24 ХОАМӨСЗДТГ/2023 ИТХ-н компьютер нийтлэгдсэн бараа орон нутгийн төсөв 5,412 5,412 шууд худалдан авалт 3/2/2023 3/2/2023 4/2/2023 5/2/2023 үгүй
25 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Иргэдийн аюулгүй байдал нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 15,000 15,000 шууд худалдан авалт 7/20/2023 7/20/2023 8/20/2023 9/20/2023 үгүй
26 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Биеийн тамирын арга хэмжээ нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 5,000 5,000 шууд худалдан авалт 8/20/2023 8/20/2023 8/20/2023 8/20/2023 үгүй
27 ХОАМӨСЗДТГ/2023 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нийтлэгдсэн ажил орон нутгийн төсөв 5,000 5,000 шууд худалдан авалт 7/20/2023 7/20/2023 8/20/2023 9/20/2023 үгүй
    дүн  0                   үгүй
 
Малын хөл татвараас төлвөлсөн орлого
    Цэцэг гол баг           15,000,000
1   Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх           5,000,000
2   Малын үйлдвэр угсаа сайжруулах           3,000,000
3   Шар худгын эх хамгаалах           2,000,000
4   Ванн мал угаалгын           5,000,000
    Хужирт           12,000,000
1   Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх           6,000,000
2   Малын үйлдвэр угсаа сайжруулах           6,000,000
    Давст           4,800,000
1   Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх           1,800,000
2    Малын үйлдвэр угсаа сайжруулах           3,000,000
3   Улаантолгой баг            
4   Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх           4,800,000
    Баянхайрхан баг           13,400,000
1   Ванн мал угаалгын           8,400,000
2   Малын  халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх           2,000,000
3   Малын бэлчээр хамгаалах           3,000,000
    Нийт           50,000,000

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
6 + 3 =

Create AccountLog In Your Account