ДАРВИ СУМЫН 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

By: Admin
2024-05-22
0
326
Д/Д Орон нутаг хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хийх ажил эхлэх дуусах хугацаа  төсөвт өртөг  / сая төгрөгөөр/  2023 онд санхүүжих дүн 
НИЙТ ДҮН   3175613.2 2730113.2
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ДҮН    1758400.0 1352900.0
  Шилжих хөрөнгө оруулалт   572000.0 166500.0
1.1 ЖДҮ -ийг дэмжих төвийн барилга барих  2021-2023                 200,000.00              60,000.00
1.2 ISO 9001 стандартын үлдэгдэл санхүүжилт  2022-2023                    2,000.00                2,000.00
  Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх  2022-2023                 100,000.00              30,000.00
  Мод ногоон байгууламжийн услалтын систем  2022-2023                  20,000.00              12,000.00
  Төв гудамжны тохижилтын нэмэлт ажил  2022-2023                    7,000.00                7,000.00
  Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар 2022-2023                 200,000.00              12,500.00
1.4 Чанарын баталгааны 5% /Барилга байгууламж / 2021-2023                  43,000.00              43,000.00
  Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт                1,186,400.00          1,186,400.00
2.1 Сутай хорооллын агаарын цахилгаан дамжуулах шугамын шинэчлэл  2023                 200,000.00             200,000.00
2.2 Инженерийн хийцтэй худаг гаргах /Баянбулаг баг Дэлгэр баг/  2023                  80,000.00              80,000.00
2.3 Баянбулаг багт Мал угаах ванн 2023                  35,000.00              35,000.00
2.4 Соёлын төв Урлагын хувцас  2023-2024                  30,000.00              30,000.00
2.5 Цагаан буйрт худаг  2023                  30,000.00              30,000.00
2.6 Цэцэрлэгт хүрээлэн 2023-2024                 400,000.00             400,000.00
2.7 Ёслол хүндэтгэлийн өргөө  2023                 200,000.00             200,000.00
2.8 Баянгол багт худаг гаргах 2023                  30,000.00              30,000.00
2.9 Хойд голд худаг гаргах  2023                  35,000.00              35,000.00
3 Уст цэгийн судалгаа  2023                  15,000.00              15,000.00
3.1 Дэлгэрэх хороолллын гудамжны гэрэлтүүлэг  2023                  30,000.00              30,000.00
3.2 Мал хяргах талбай байгуулах /Мөнгөн аяга багт / 2023                    8,000.00                8,000.00
3.3 Мэдээлэл сурталчилгааны төвд худаг гаргах  2023                  20,000.00              20,000.00
3.4 Баяр наадмын төв цэнгэлдэх барих ажлын магадлалын дүнгийн зөрүүний үлдэгдэл  2021-2023                  38,900.00              38,900.00
3.5 биеийн тамирын талбай байгуулах ажлын үнийн зөрүү  2022-2023                  34,500.00              34,500.00
ИХ ЗАСВАРЫН ДҮН  2023 951000.0 951000.0
3.1 ЗДТГазар барилгын Их засвар 2023                 350,000.00             350,000.00
3.2 Сургуулийн барилгын Их засвар 2023                 230,000.00             230,000.00
3.3 Эмнэлэгийн барилгын 1-р давхар засвар  2023                  20,000.00              20,000.00
3.4 Эмнэлэгийн барилгын 2-р давхар засвар  2023                  20,000.00              20,000.00
3.5 Цэцэрлэгийн барилгын засвар 2023                  80,000.00              80,000.00
3.6 Соёлын төвийн барилгын дотор засвар 2023                 100,000.00             100,000.00
3.7 Хөвхөр хороололын худагт автомат төхөөрөмж суурилуулах 2023                  25,000.00              25,000.00
3.8 Баянбулаг баг худгын засвар  2023                  10,000.00              10,000.00
3.9 Дэлгэр баг худгын засвар  2023                  10,000.00              10,000.00
4 Мөрөн баг худгын засвар  2023                  10,000.00              10,000.00
4.1 Мөнгөн аяга баг худгын засвар  2023                  10,000.00              10,000.00
4.2 Баянтолгойн худаг засварлах  2023                  20,000.00              20,000.00
4.3 Мөнгөн аяга багийн өвсний агуулах засварлах  2023                  20,000.00              20,000.00
4.4 Бумбатай мал угаалгын ванн засварлах  2023                  15,000.00              15,000.00
4.5 Тунгалагийн усны мал агуулгын ванн засварлах  2023                  15,000.00              15,000.00
4.6 Нуурийн шанаа худаг засварлах  2023                  16,000.00              16,000.00
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДҮН 2023 346000.0 306000.0
4.1 Залуу малчин хөтөлбөр  2023                  15,000.00              15,000.00
4.2 Гэр хөтөлбөр  2023                  25,000.00              25,000.00
4.3 Сумын угийн бичгийн нэгдсэн товчоо  2023-2024                  80,000.00              40,000.00
4.4 Хөвхөр голыг хамгаалах зураг төсөл  2023                  40,000.00              40,000.00
4.5 Хөшөөт 50жил кино  2023                    5,000.00                5,000.00
4.6 Ахмад хөтөлбөр 2023                    5,000.00                5,000.00
4.7 Гамшигаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 2023                  20,000.00              20,000.00
4.8 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 2023                    8,000.00                8,000.00
4.9 Хүүхэд хамгаалал /Хамтарсан баг / 2023                    2,000.00                2,000.00
4.10 Дарви ТҮК үйл ажиллагааны дэмжлэг  2023                  75,000.00              75,000.00
4.11 Засаг даргын үйл ажиллагаа хөтөлбөр дэх дэд хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ  2023                  55,000.00              55,000.00
4.12 БНХМНөхөрлөл  2023                  16,000.00              16,000.00
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ  ДҮН   120213.2 120213.2
5.1 ЕБС математикийн кабенит    20000.0 20000.0
5.2 Эрүүл мэндийн төв яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж   25000.0 25000.0
5.3 Эрүүл мэндийн төв түргэн тусламжийн суудлын автомашин   20000.0 20000.0
  ЗДТГазар  тоног төхөөрөмж   20000.0 20000.0
  Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж   15213.2 15213.2
5.4 Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж   20000.0 20000.0
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр     2730113.2
  Урьд оны үлдэгдлээс                   1,232,500.00
  Орон нутаг хөгжлийн сангийн санхүүжилт                      377,613.20
  ОНХСангийн нэмэлт орлого                   1,120,000.00

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
10 + 7 =

Create AccountLog In Your Account