МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

By: Admin
2021-10-19
0
400
 Батлав..........................................Төсвийн ерөнхийлөн захирагч /Т.Лхагвасүрэн /          
МАНХАН СУМЫН  2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
                   
Тухайн жилд худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ,хүчин чадал Төсөвт өртөг /сая төг/ Тухайн онд санхүүжих дүн/сая төг/  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа   
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо тендер зарлах огноо  Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ дуусгавар болох дүгнэх огноо  Тайлбар тодруулга   
Хөрөнгө оруулалт  
Хогны машин авах  30,000,000   30,000,000 Нээлттэй 2021.04.05 2021.04.01        
ЗДТГ, ИТХ-ын ажил үйлчилгээнд авто машин авах  18,000,000   18,000,000 Нээлттэй 2021.02.25 2021.02.22        
Аж ахуйн нэгжүүдэд дулаан шугам татах  13,000,000   13,000,000 Нээлттэй 2021.04.05 2021.04.01        
Төв зам дагуу ногоон байгууламжийн хайс хийх  16,500,000   16,500,000 Нээлттэй 2021.04.06 2021.04.02        
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж     5,000,000     5,000,000 Ш.Х.А     2021.02.25 2021.03.25    
Цэцэрлэгийн тохижилт, тоглоом авах     5,000,000     5,000,000 Ш.Х.А     2021.04.20 2021.05.20    
Их засвар  
Гэр хорооллын зам тэгшлэх, засах  17,500,000   17,500,000 Нээлттэй 2021.04.05 2021.04.01        
Сумын төвийн тохижилт үйлчилгээ 3,000,000 3,000,000 Ш.Х.А     2021.02.01 2021.12.25    
Улаанхүрээ багийн Булангийн салбар гаргах     4,000,000     4,000,000 Ш.Х.А     2021.05.01 2021.07.01    
Хөндлөнгийн ангист салбар гаргах, хаалт хийх     4,000,000     4,000,000 Ш.Х.А     2021.05.02 2021.07.02    
Зэрэг гол багийн спортын талбай өргөтгөх, ногоон байгууламж     4,000,000     4,000,000 Ш.Х.А     2021.06.05 2021.06.30    
Ботгон багийн шуудуу засах     4,000,000     4,000,000 Ш.Х.А     2021.07.05 2021.08.01    

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
5 + 8 =

Create AccountLog In Your Account