2024 оны УИХ-ын ээлжит сонгуулийн санал авах байрууд, хаяг (Говь-Алтай аймаг)

By: Admin
2024-07-14
0
58

417

Говь-Алтай

Есөнбулаг

1-р баг, Баянхайрхан

2

2-1-1

4-р сургуулийн Урлагийн заал

418

Говь-Алтай

Есөнбулаг

2-р баг, Баяншанд

2

2-1-2

3-р сургуулийн спорт заал

419

Говь-Алтай

Есөнбулаг

3-р баг, Жаргалант

2

2-1-3

МСҮТ-ийн спорт заал

420

Говь-Алтай

Есөнбулаг

4-р баг, Харзат

2

2-1-4

2-р сургуулийн шинэ спорт заал

421

Говь-Алтай

Есөнбулаг

5-р баг, Рашаант

2

2-1-5

Өлийн голд

422

Говь-Алтай

Есөнбулаг

6-р баг, Наран

2

2-1-6

Наран багийн төвийн хуучин сургуулийн байр

423

Говь-Алтай

Есөнбулаг

7-р баг, Жинст

2

2-1-7

1-р сургуулийн шинэ спорт заал

424

Говь-Алтай

Есөнбулаг

8-р баг, Индэрт

2

2-1-8

Есөнбулаг сумын ЗДТГ-ын иргэний танхим

425

Говь-Алтай

Есөнбулаг

9-р баг, Түмэн

2

2-1-9

Хуучин АДБАЧуулга буюу 6-р цэцэрлэгийн сургалтынзаал

426

Говь-Алтай

Есөнбулаг

10-р баг, Оргил

2

2-1-10

Хантайшир эрдэм цогцолбор сургуулийн 1-р байрны спорт
заал

427

Говь-Алтай

Алтай

1-р баг, Бадрал

2

2-2-1

Индэрийн ам

428

Говь-Алтай

Алтай

2-р баг, Баянцагаан

2

2-2-2

Загалын гол багийн төв

429

Говь-Алтай

Алтай

3-р баг, Урт

2

2-2-3

Даравгай эхний ширэг

430

Говь-Алтай

Алтай

4-р баг, Баян-Овоо

2

2-2-4

Сумын соёлын төвд

431

Говь-Алтай

Баян-Уул

1-р баг, Баян богд

2

2-3-1

Бацархай

432

Говь-Алтай

Баян-Уул

2-р баг, Чандмань хайрхан

2

2-3-2

Шаврын гол

433

Говь-Алтай

Баян-Уул

3-р баг, Баянхайрхан

2

2-3-3

Өвөр шанд

434

Говь-Алтай

Баян-Уул

4-р баг, Хүйсийн говь

2

2-3-4

Шинэ худаг

435

Говь-Алтай

Баян-Уул

5-р баг, Баянговь

2

2-3-5

Наран

436

Говь-Алтай

Баян-Уул

6-р баг, Алтангадас

2

2-3-6

Шанд

437

Говь-Алтай

Бигэр

1-р баг, Мянгай

2

2-4-1

соёлын төвд

438

Говь-Алтай

Бигэр

2-р баг, Урт

2

2-4-2

ИТХ-ын иргэний танхимд

439

Говь-Алтай

Бигэр

3-р баг, Их булаг

2

2-4-3

ЕБС-ийн хичээлийн А танхим

440

Говь-Алтай

Бигэр

4-р баг, Буудай

2

2-4-4

ЕБС-ийн хүүхэд хөгжлийн танхимын зааланд

441

Говь-Алтай

Бигэр

5-р баг, Хүрэмт

2

2-4-5

ЕБС-ийн спорт зааланд

442

Говь-Алтай

Бугат

1-р баг, Биж

2

2-5-1

Бага сургуулийн хичээлийн байр

443

Говь-Алтай

Бугат

2-р баг, Ферм

2

2-5-2

Хатуугийн өргөн ширэг

444

Говь-Алтай

Бугат

3-р баг, Гаханч

2

2-5-3

соёлын төвийн байр

445

Говь-Алтай

Бугат

4-р баг, Сүж

2

2-5-4

Сангийн далайн хөх энгэр

446

Говь-Алтай

Бугат

5-р баг, Баянгол

2

2-5-5

ЕБС-ийн хичээлийн шинэ байр

447

Говь-Алтай

Дарив

1-р баг, Ихэс

2

2-6-1

Харгана түрүү багийн төвийн байр

448

Говь-Алтай

Дарив

2-р баг, Хужирт

2

2-6-2

цагаан булаг хороолол багийн төв

449

Говь-Алтай

Дарив

3-р баг, Жавхлант

2

2-6-3

шарын худаг сувиллын байр

450

Говь-Алтай

Дарив

4-р баг, Үйлдвэр

2

2-6-4

Иргэний танхим

451

Говь-Алтай

Дэлгэр

1-р баг, Баян-Өндөр

2

2-7-1

Үнээн ус

452

Говь-Алтай

Дэлгэр

2-р баг, Баянхонгор

2

2-7-2

Дунд мөрөн

453

Говь-Алтай

Дэлгэр

3-р баг, Баянбуурал

2

2-7-3

Данхлай

454

Говь-Алтай

Дэлгэр

4-р баг, Баянсан

2

2-7-4

Соёлын төв

455

Говь-Алтай

Дэлгэр

5-р баг, Гуулин

2

2-7-5

Соёлын төв

456

Говь-Алтай

Жаргалан

1-р баг, Бүрэн

2

2-8-1

Салаануур

457

Говь-Алтай

Жаргалан

2-р баг, Тээл

2

2-8-2

Урд түрүү

458

Говь-Алтай

Жаргалан

3-р баг, Завхан гол

2

2-8-3

Хаяа хүнхэр

459

Говь-Алтай

Тайшир

1-р баг, Хуримт

2

2-9-1

Цагаан олом Соёлын төв

460

Говь-Алтай

Тайшир

2-р баг, Галуут

2

2-9-2

Галуут багийн төв

461

Говь-Алтай

Тайшир

3-р баг, Далан

2

2-9-3

Далан багийн төв Шар булаг

462

Говь-Алтай

Тонхил

1-р баг, Бүс-Уул

2

2-10-1

Сумын соёлын төвд

463

Говь-Алтай

Тонхил

2-р баг, Тамч

2

2-10-2

Сумын төв Иргэний танхим

464

Говь-Алтай

Тонхил

3-р баг, Зүйл

2

2-10-3

Сумын төв Сургууль

465

Говь-Алтай

Тонхил

4-р баг, Алтансоёмбо

2

2-10-4

Сумын төв, цэцэрлэг

466

Говь-Алтай

Тонхил

5-р баг, Алтайн-Оргил

2

2-10-5

Сумын төв, Соёлын төв

467

Говь-Алтай

Төгрөг

1-р баг, Хүрэн гол

2

2-11-1

Бумбатын ам

468

Говь-Алтай

Төгрөг

2-р баг, Төгрөгийн эх

2

2-11-2

Төгрөгийн эх

469

Говь-Алтай

Төгрөг

3-р баг, Мааньт

2

2-11-3

Мөстийн урд салаа

470

Говь-Алтай

Төгрөг

4-р баг, Цагаан хайрхан

2

2-11-4

Асгатын цагаан

471

Говь-Алтай

Төгрөг

5-р баг, Тунгалаг

2

2-11-5

Сумын төв

472

Говь-Алтай

Халиун

1-р баг, Сүүж

2

2-12-1

Өргөн ширэг

473

Говь-Алтай

Халиун

1-р баг, Сүүж

2

2-12-2

Сумын төв

474

Говь-Алтай

Халиун

2-р баг, Гүү бариач

2

2-12-3

Гүү бариач багийн төв

475

Говь-Алтай

Халиун

3-р баг, Олон булаг

2

2-12-4

Олонбулаг багийн төв

476

Говь-Алтай

Халиун

4-р баг, Чацран

2

2-12-5

Чацран багийн төв

477

Говь-Алтай

Хөхморьт

1-р баг, Цоохор

2

2-13-1

"Улаан гуу"

478

Говь-Алтай

Хөхморьт

2-р баг, Завхан гол

2

2-13-2

"Сургуулийн хуучин спорт заал"

479

Говь-Алтай

Хөхморьт

3-р баг, Сангийн далай

2

2-13-3

"Гурван худаг"

480

Говь-Алтай

Хөхморьт

4-р баг, Хүйсийн говь

2

2-13-4

"Барзгар"

481

Говь-Алтай

Хөхморьт

5-р баг, Сайн-Уст

2

2-13-5

"Соёлын төв"

482

Говь-Алтай

Цогт

1-р баг, Рашаант

2

2-14-1

"Чулуун хороо"

483

Говь-Алтай

Цогт

2-р баг, Далан

2

2-14-2

"цагаан чулуут"

484

Говь-Алтай

Цогт

3-р баг, Гэгээт

2

2-14-3

"Гашуун"

485

Говь-Алтай

Цогт

4-р баг, Төгрөг

2

2-14-4

Сумын Соёлын төв

486

Говь-Алтай

Цогт

5-р баг, Баян-Өндөр

2

2-14-5

"Бэлчир"

487

Говь-Алтай

Цогт

6-р баг, Баян-Улаан

2

2-14-6

"Зараа"

488

Говь-Алтай

Цогт

7-р баг, Баян тоорой

2

2-14-7

"Тосгоны Соёлын төв"

489

Говь-Алтай

Цээл

1-р баг, Бүрэн

2

2-15-1

"Сургуулийн заал"

490

Говь-Алтай

Цээл

2-р баг, Баянгол

2

2-15-2

"Устын ам"

491

Говь-Алтай

Цээл

3-р баг, Дэрстэй

2

2-15-3

"Багийн төвийн байр"

492

Говь-Алтай

Цээл

4-р баг, Жаргалт

2

2-15-4

"Соёлын төв"

493

Говь-Алтай

Чандмань

1-р баг, Чандмань-Уул

2

2-16-1

"Сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 56 анги"

494

Говь-Алтай

Чандмань

2-р баг, Өлзийбулаг

2

2-16-2

Сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны "Цайны газар"

495

Говь-Алтай

Чандмань

3-р баг, Эрдэнэ-Уул

2

2-16-3

Сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны "Бэлтгэлийн
танхим"

496

Говь-Алтай

Чандмань

4-р баг, Хүрхрээ

2

2-16-4

Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх "Хүндэтгэлийн өргөө"

497

Говь-Алтай

Чандмань

5-р баг, Талын шанд

2

2-16-5

соёлын төвийн бүжгийн заал

498

Говь-Алтай

Шарга

1-р баг, Баянгол

2

2-17-1

Сумын бүрэн дунд сургууль

499

Говь-Алтай

Шарга

2-р баг, Хамтын хүч

2

2-17-2

"Цахирын ам"

500

Говь-Алтай

Шарга

3-р баг, Сондуулт

2

2-17-3

"Голын дэнж"

501

Говь-Алтай

Шарга

4-р баг, Улаан туг

2

2-17-4

"Өртөөнө булаг"

502

Говь-Алтай

Эрдэнэ

1-р баг, Сангийн далай

2

2-18-1

"Сургуулийн өргөө"

503

Говь-Алтай

Эрдэнэ

2-р баг, Цэцэг нуур

2

2-18-2

"Ембүү толгой"

504

Говь-Алтай

Эрдэнэ

3-р баг, Цагаан-уул

2

2-18-3

Багийн төв

505

Говь-Алтай

Эрдэнэ

4-р баг, Өлзийт

2

2-18-4

"Соёлын төв"


Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
6 + 4 =

Create AccountLog In Your Account