Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

2021-10-18
392

Ховд аймгийн Дуут сумын 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Булган сумын 2021 оны ХАА төлөвлөгөө 	 	 	   	 	 	 	 

Ховд аймгийн Булган сумын 2021 оны ХАА төлөвлөгөө           

2021-10-17
322

Ховд аймгийн Булган сумын 2021 оны ХАА төлөвлөгөө           

Ховд аймагт тендерийг ил тод нээлттэй болгох шинэ журам хэрэгжүүлнэ

Ховд аймагт тендерийг ил тод нээлттэй болгох шинэ журам хэрэгжүүлнэ

2021-10-17
396

Ховд аймагт тендерийг ил тод нээлттэй болгох шинэ журам хэрэгжүүлнэ

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

2021-10-15
354

Засгийн газрын хоёр их наядын зээлээс Ховд аймагт ямар дэмжлэг ирэх вэ?

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021-10-14
358

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Create AccountLog In Your Account