“Чандмань сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”

By: Admin
2023-05-30
0
138

Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил Хамрах салбар Эхлэх/   дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2023 онд санхүүжих дүн 
2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт    159,800.0  159,800.0
2.1.1 Отрын гэр авах  Багууд 2023    19,800.0    19,800.0
2.1.2 ЕБС-ийн зөөлөн эдлэл солих ЕБС 2023    20,000.0    20,000.0
2.1.3 Тэрбум мод тарих Багууд 2023    20,000.0    20,000.0
2.1.4 Сумын төвийн тохижилт Урд гол баг 2023    15,000.0    15,000.0
2.1.5 Сүлжээ багийн ундны усны гар худаг гаргах Сүлжээ  2023    10,000.0    10,000.0
2.1.6 Баянхайрхан багийн ундны усны гар худаг гаргах Баянхайрхан 2023    10,000.0    10,000.0
2.1.7 Сумын төв, Талынбулаг багийн склад, кантинер 40тн Багууд 2023    30,000.0    30,000.0
2.1.8 Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт Сумын төв 2023    20,000.0    20,000.0
2.1.9 Ухаалаг худгийн төхөөрөмж Сумын төв 2023    15,000.0    15,000.0
2.2 Тоног төхөөрөмж        94,000.0    94,000.0
2.2.1 Дотуур байрны тоног төхөөрөмж  ЕБС 2023      5,000.0      5,000.0
2.2.2 СӨБ-ийн тоног төхөөрөмж СӨБ  2023    15,000.0    15,000.0
2.2.3 ЭМТ-ийн эхо аппарат  ЭМТ 2023    20,000.0    20,000.0
2.2.4 Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж  Соёлын төв 2023    15,000.0    15,000.0
2.2.5 ЗДТГ-ын Тоног  төхөөрөмж ЗДТГ 2023    20,000.0    20,000.0
2.2.6 БЗД, Цаг уурын нөүтбүүк, принтер 2ш Багууд 2023    19,000.0    19,000.0
2.3  Их засвар        20,000.0    20,000.0
2.3.1 Баянхайрхан багийн байрны засвар Баг 2023    10,000.0    10,000.0
2.3.2 Талынбулаг багийн байрны засвар Баг  2023    10,000.0    10,000.0
2.4 Төсөл арга хэмжээ         85,820.2    85,820.2
2.4.1 Сумын 100 жилийн номын эх бэлтгэх, лого, хүндэт тэмдэг хэвлүүлэх ЗДТГ 2023    15,000.0    15,000.0
2.4.2 ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр  Багууд 2023    20,000.0    20,000.0
2.4.3 Эрсдлийн сан Багууд 2023    20,000.0    20,000.0
2.4.4 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ИТХ 2023      3,000.0      3,000.0
2.4.5 ИТХ-ын сургалт суртчилгаа ИТХ 2023    10,000.0    10,000.0
2.4.6 Чандмань сумыг суртчилах, аялал жуулчдадын богино хэмжээний телевизийн бичлэг Сум 2023      5,000.0      5,000.0
2.4.7 Нутгийн бренд бий болгохыг дэмжих сум 2023      2,820.2      2,820.2
2.4.8 Бөхийн дэд хөтөлбөр Баг 2023    10,000.0    10,000.0
3.     ОНХС-аас санхүүжих суурь зардал III      
  Үүнээс:        
  Нийт зардлын дүн    2023  359,620.2  359,620.2
4 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр: 10 2023  359,620.2  359,620.2
4.1 ОНХС-ын орлогын шилжүүлэг    2023  359,620.2  359,620.2
4.3 Оны эхний үлдэгдлээс    2023              -                -  

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
1 + 2 =

Create AccountLog In Your Account